วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

Heart attack: (1)

พอเริ่มต้นเขียน...ก็เกิดความสับสนขึ้นแล้วซิ
เพราะ เรื่องที่จะเขียน มีชื่อให้เรียกเยอะแยะไปหมด
เช่น Myocardial infarction; MI; ST-Elevation myocardial infarction;
และ Non-elevation myocardial infarction
ทั้งหมด เป็นเรื่องเดียวกัน

มันเกิดขึ้นได้ เมื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจถูกบล็อกเป็นเวลานานพอสมควร จนสามารถทำให้กล้ามเนื้อของ
หัวใจถูกทำลาย และทำให้เซลล์ของกล้ามเนื้อของหัวใจตายไปได้

Causes, incidence, and risk factors:
คนที่เป็นโรคหัวใจ heart attacks ส่วนใหญ่จะเกิดจากก้อนเลือดอุดตันที่เส้นลือดหัวใจเส้นใดเส้นหนึ่ง
(coronary arteries) เส้นเลือดดังกล่าว จะทำหน้าที่นำเลือด และออกวิเจนเลี้ยงหัวใจ
ถ้าเมื่อใดที่เส้นเลือดของหัวใจ ถูกอุดตัน จะทำให้หัวใจขาดออกซิเจน และเซลล์ของหัวก็มีอันเป็นไป (ตาย)

มีสารอย่างหนึ่ง เรียก plaque เป็นคราบของไขมัน ซึ่งถูกสร้างขึ้นที่ผนังของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ
คราบไขมันที่เรากล่าวถึงนั้น เป็นผลจาการสะสมของ cholesterol และ เซลล์ต่าง ๆ อีกหลายชนิด
เราจึงกล่าวได้ว่า ภาวะ heart attack สามารถเกิดจากการมีคราบไขมันถูกสะสมในผนังเส้นเลือด:

• ลักษณะของคราบไขมันที่เกิดขึ้นนั้น ไม่เรียบ อาจมีส่วนที่ยื่นออกไปเป็นปุ่มเหมือนน้ำตาเทียน
หรือมีรอยแตก ทำให้เกล็ดเลือดไปเกาะติดได้ง่าย ทำให้มีก้อนเลือดเกิดขึ้น
ซึ่ง ถ้าก้อนเลือดที่เกิดขึ้น มีขนาดโตขึ้น สามารถปิดกั้นไม่ให้เลือดไหลผ่านไปได้
เป็นเหตุให้ใจขาดเลือด และออกซิเจนได้ เละกิด heart attack ขึ้นในที่สุด

• การมีคราบไขมันในผิวหนังของเส้นเลือด ที่สะสมขึ้นอย่างช้า ๆ อาจปิดกั้นเส้นเลือดของหัวใจเส้นใดเส้นหนึ่ง
และการเกิด heart attack อาจเกิดขึ้นเมื่อเลือดที่มีออกซิเจน ไม่สามารถผ่านเส้นเลือดที่มีการอุดตัน
ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาพของความเครียด หรือหลัง การเกิดโรคที่มีอาการรุนแรง
บางครั้ง เราจะไม่ทราบเลยว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิด heart attack
ซึ่งภาวะดังกล่าว อาจเกิดขึ้น:

o เมื่อท่านอยู่ในขณะพักผ่อน หรือ ขณะนอนหลับ
o ภายหลังการการออกแรง ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทันที
o เมื่อมีการออกแรงในย่านที่มีอากาศเย็นจัด
o ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะอย่างหนึ่ง สู่สภาวะอีกอย่างหนึ่งอย่างทันที
เช่น การเปลี่ยนแปลงทาอารมณ์ และ ทางร่างกาย ความทั้งโรคภัยไข้เจ็บ

Cardiogenic shock เป็นอีกภาวะหนึ่ง ที่เราควรรู้...
มันหมายถึงภาวะที่หัวใจถูกทำลายอย่างมาก ซึ่งทำให้หัวใจ ไม่สามารถปั้มเลือดไปเลี้ยงไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ
ของร่างกาย ภาวะดังกล่าว ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งควรได้รับการเยียวยาอย่างรีบด่วนที่สุด

Symptoms
Heart attack ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางวงการแพทย์ ซึ่งควรได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน
เมื่อท่านมีอาการของ heart attack สิงที่ท่านควรกระทำได้แก:

o อย่าพยายามขับรถไปโรงพยาบาลด้วยตนเองเป็นอันขาด
o เมื่อมีอาการ ไม่ควรรอช้า เพราะภายใต้ภาวะของ heart attack สามารถทำให้ท่านตายได้ทันที
ซึง จะเกิดในช่วงแรก ๆ ของการเกิดภาวะดังกล่าว

อาการเจ็บหน้าอก เป็นอาการของ heart attack ที่เราสามารถพบได้บ่อยที่สุด
ท่านอาจมีอาการที่ส่วนใดส่วหนึ่งเพียงบางส่วนเท่านั้น หรือมันอาจเคลื่อนจากทรวงอกร้าวไปยังต้นแขน ไหล่ คอ
กราม บริเวณเอว หรือ บริเวณกลางหลัง

อาการเจ็บหน้าอก อาจมีอาการรุนแรง หรือมีอาการเพียงบางเบาเท่านั้น
มันอาจมีอาการดังนี้:

o มีความรู้สึกเหมือนแผ่นสายยางรัดรอบหน้าอก
o มีความรู้สึกเหมือน “อาหารไม่ย่อย” อย่างรุนแรง
o รู้สึกเหมือนมีอะไรหนัก ๆ ทับหน้าอกของท่าน
o รู้สึกเหมือนมีอะไรบีบรัดหน้าอก

อาการที่เกิด (pain) มักจะอยู่นานเกิน 20 นาที
การได้พัก และได้รับยา nitroglycerin ทำให้อาการเจ็บปวดดีขึ้น ซึ่งอาจมีอาการหลงเหลืออยู่
อาการต่าง ๆ ที่เกิดอาจหายไปหมด และ กลับเกิดขึ้นอีก

นอกเหนือไปจากนั้น คนไข้อาจมีอาการอย่างอื่น เช่น:

o Anxiety เกมีความเครียด-กังวลใจ
o ไอ (cough)
o เป็นลม (fainting)
o วิงเวียน (dizziness)
o รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นสั่นระริก (palpitation)
o หายใจลำบาก –หอบ & ถี่ (shortness of breath)
o มีเหงื่อออก (sweating) ซึ่งอาจออกมากผิดปกติ

คนบางคน โดยเฉพาะคนสูงอายุ คนเป็นโรคเบาหวาน และเป็นผ้หญิง อาจมีอาการน้อย
หรือไม่มีอาการเจ็บหน้าอกเลย หรือ อาจมีอาการไม่ธรรมดา (เช่น มีอาการหายใจลำบาก- ถี และหอบ
มีอาการเหนื่อยหล้า และ อ่อนแรง)

มีอีกคำหนึ่ง ซึ่งเราอาจได้ยินคนเอ่ยถึง คือ “Silent heart attack”
เป็นโรคของหัวใจ ซึ่ง มีกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (heart attack) โดยที่คน ๆ นั้น ไม่มีอาการอะไรเลย

Signs and tests:
แพทย์ หรือพยาบาล จะทำการตรวจร่างกายของท่าน
o แพทย์อาจตรวจพบเสียงที่ผิดปกติจากการฟังลดที่ผ่านข้าปอด ได้ยินเสียงที่ผิดปกติของหัวใจ (murmur)
o ชีพจรของท่านอาจเร็วผิดปกติ
o ความดันโลหิตของท่าน อาจปกติ สูง หรือ อาจต่ำกว่าปกติ

การตรวจ Troponin blood test สามารถบอกให้ทราบว่า กล้ามเนื้อหัวใจของท่านถูกทำลาย
การตรวจเลือดชนิดนี้ จะยืนยันให้ทราบว่า ท่านเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย (heart attack) จริง

การตรวจ coronary angiography มักจะทำการตรวจทันที หรือ กระทำเมื่อท่านอยู่ในสภาพที่คงที่แล้ว
นอกจากนั้น ท่านอาจได้รับการตรวจดูคลื่นของหัวใจ electrocardiogram (EKG)
การทำ coronary angiography เป็นการตรวจด้วยการใช้สารทึบแสง และเอกซเรย์
เพื่อทำการตรวจดูลักษณะการไหลเวียนของเลือดที่ผ่านหลอดเลือดหัวใจไปยังหัวใจ ว่า เป็นอย่างไร ?
มันเป็นวิธีการตรวจ ที่สามารถบอกให้ท่านทราบว่า ท่านจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างใดต่อไป

นอกจาก coronary angiography แล้ว ยังมีการตรวจอย่างอื่นอีก:

o Echocardiography
o Exercise stress test และ
o Nuclear stress test

Continued > Heart attack: treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น