วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Fat Maldistribution In HIV

ก่อนเขียนบทความเรื่องนี้ บังเอิญได้ยินผู้คนเขากล่าวถึงการหาลูกเขย
ปรากฏว่า นอกจากความเหมาะสมต่าง ๆ ที่คนชอบพูดถึงแล้ว
มีสิ่งหนึ่ง ที่คไม่ค่อยจะกล่าวถึงนัก
นั่นคือ หากเจ้าหนุ่ม มันมีโรคเอดส์ซ่อนอยู่ภายในละ...?
ไม่ต้องกล่าวหรอกว่า จะทำอย่างไร ?
จากบทความเรื่องที่ท่านกำลังจะอ่านต่อไปนี้...
ถ้าท่านเจอหน้าใคร ท่านอาจได้เลยว่า เจ้าหนุ่มคนนี้ อาจเป็นโรคอย่างว่า ก้ได้นะ ?

Fat Maldistribution In HIV

ในคนไข้ที่เกิดเป็นโรค HIV ที่ได้รับการรักษาด้วย antiretroviral drugs
จะพบความผิดปกติในการกระจายตัวของมวลไขมัน
ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ปรากฏให้เห็น โดยมีภาวะไขมันฝ่อตัว (lipoatrophy)
เกิดขึ้นในคนไข้เป็นโรค HIV ในระยะสุดท้าย
ในระยะต้น ๆ จะไม่เห็น...(นี้แหละคือปัญหาในการดูตัวผู้จะมาเป็นลูกเขย)

มีรายงานว่า คนเป็นโรค HIV ที่ได้รับการรักษาด้วย NRTI monotherapy
จะปรากโว่า มีมวลของไขมันรวมตัวกันเป็นกระจุก
อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของไขมันที่ผิดปกติ (maldistribution)
พบมากขึ้นในยุคที่คนไข้ HIV ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหลายตัวร่วมกัน
นอกจาก จะพบไขมันรวมตัวกันเป็นกระจุก (hyperadiposity)แล้ว
เรายังจะพบเห็น “มวลของไขมัน” ฝ่อตัว (lipoatrophy)อีกด้วย

การกระจายตัวของมวลไขมัน (muldistribtion) หรือจะเรียกว่า lipodystrophy
เมื่อร่วมกับความผิดปกติทาง "เมทตาบอลิซึม" ของร่างกาย
เช่น การไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน,และการมีไขมันในเลือดสูง(hyperlipidemia)
ซึ่ง ถูกเรียก lipodystrophy syndrome

ภาวะ lipodystrophy อาจมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติหลายอย่างเกิดขึ้น
เช่น ภาวะไขมันมันในเลือดที่มีปริมาณผิดปกติ (dyslipidemia), glucose intolerance,
หรือ lactic acidosis.

ในกรณีของมวลไขมันรวมตัวเป็นกระจุก เราสามารถพบเห็น ในบริเวณช่วงของท้อง
ใครปล่อยให้มีไขมันรอบบั้นเอว...ถูกใครพบเห็น
ระวัง ! จะมีคนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเจ้าของโรค HIV ?
นอกจากนั้น จะพบไขมันกระจุกตัวที่บริเวณโหนกคอ (dorso-cervical fat pad)
และ บริเวนเต้านม (ทั้งหญิง และชาย)
ไม่ว่า มันจะกระจุกอยู่ที่ใหน ก็เป็นตราบาป ให้คนเข้าใจผิดอยู่ดี...ฉนั้น อย่าให้มันปรากฏบนตัวเราน่าจะดีกว่า

อย่างไกรก็ตาม เมื่อคนไข้ ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จะพบภาวะมวลไขมันรวมตัวเป็น
กระจุกมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่เราไม่สามารบอกได้ว่า เป็นเพราะยาบางตัว
หรือเป็นเพราะพิษของยากันแน่ ?

สวนบริเวณที่มวลไขมันฝ่อตัว (fat atrophy)ละ จะพบได้ที่บริเวรใหนของร่างกาย ?
ครับ...จะพบได้ที่บริเวณใบหน้า
ซึ่งแต่ก่อนที่เราจะรู้เรื่อง "เอดส์" พวกหนุ่มหรือแก่ ที่เป็นสิงห์ ขี้ยาทั้งหลาย มีใบหน้าที่มีหนังติดกระดูกเหมือนโรค
ที่เรากำลังกล่าวถึงทุกประการ (หรือมันเป็นโรคเอดส์ ?)
นอกจากนั้น เรายังพบเห้นตอไปอีกว่า มวลไขมันตรงบริเวณต้นแขนก็หายไปด้วย

ในกรณีของการเกิดการรวมตัวของมวลไขมันเป็นกระจุก มักพบเห็นในรายที่ได้รับ NRTI ในระยะยาว
ส่วนที่มีมวลไขมันฝ่อตัว (lipoatrophy) จะพบในรายที่ได้รับ stavudine
ซึ่ง อาจเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบว่า คนไข้ได้รับการรักษามาเป็นเวลานานก็ได้

ในปัจจุบัน ไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่จะต่อการกับมวลไขมันที่รวมตัว (fat accumulation)
หรือ มวลไขมันฝ่อตัว (lipoatrophy)
ซึ่งถ้าทำได้ คงปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่า...ตัวเองเป็นสิงห์อมควัน หรือเป็นโรคอย่างว่าได้

การหยุดยารักษา (antiretroviral medications) หรือสับเปลี่ยนยา
ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ท่านที่มีปัญหาดังกล่าว...คงต้องรอต่อไป จนกว่าเขาจะพบวิธีรักษา

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5107a1.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น