วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

Juvenile Arthritis 1

9/1/12

เมื่อกล่าวถึงเรื่องโรคข้ออักเสบ....
เด็ก ๆ ก็เป็นโรคข้ออักเสบได้เช่นกัน
โดยโรคข้ออักเสบ ที่เกดขึ้น   จะทำให้เกิดข้อบวม  และเจ็บปวด
แม้ว่าหลายคนเชื่อ และเข้าใจว่า  โรคข้ออักเสบเป็นโรคของคนที่มีอายุก็ตามที
แต่ปรากฏว่า  มีข้ออักเสบหลายรูปแบบ  สามารถเกิดขึ้นกับคนได้ทุกอายุเสียด้วย
  
ถ้าข้ออักเสบเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16   
เราเรียกว่า juvenile arthritis   ซึ่งมีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า 
พวกเด็ก  ๆ  ในสหรัฐฯ  เป็นโรคข้ออักเสบบางรูปแบบได้ถึง  285,000 ราย 


โรคข้ออักแสบที่เกิดในเด็ก  ที่พบได้บ่อยในเด็ก ได้แก่:

Juvenile rheumatoid arthritis. 
เรายังเรียกโรคนี้ว่า Juvenile idiopathic arthritis 
เป็นโรคที่เราคิดว่า  เป็นความบกพร่องในระบบภูมิต้านทาน  ซึ่งหมายความว่า 
เราไม่ทราบเหตุผล ว่า  ระบบภูมิต้านทานของเราเองแท้ ๆ 
ทำไมมันจึงทำลายเนื้อเยื่อของตัวเอง  เหมือนกันกับที่มันทำลายสิ่งแปลกปลอม 
ที่บุกรุกเข้าสู่ร่างกายได้   เช่น  เชื้อแบคทีเรีย  หรือ  เชื้อไวรัส
ถ้าเป็นคน....เราคงเรียกว่า  เพี้ยน  หรือบ้าไปแล้ว


ใน Juvenile rheumatoid arthritis…
เราจะพบเซลล์บุผิวของข้อ  เรียก synovial membrane  เกิดการอักเสบ  และหนาตัวขึ้น 
เป็นเหตุให้การเคลื่อนไหวของข้อติดขัด(stiffness)  มีความเจ็บปวด (pain)
และกดเจ็บ (tenderness)


นอกจากนั้น  เรายังพบอีกว่า  เซลล์ที่บุภายในข้อเมื่อเกิดการอักเสบขึ้น 
สามารถปล่อยเอ็นไซม์ออกมาทำลายข้อได้  โดยการทำให้ทั้งกระดูกอ่อน  
และ  ตัวกระดูกเองถูกทำเลาย...ถูกกัดกร่อนไป


ข้ออักเสบชนิดนี้  สามารถทำให้เกิดการทำลายข้อกระดูก 
และอาจเป็นปัญหาของเด็กที่กำลังเจริญเติบโตได้    ทำให้เซลล์ที่กำลังเจริญเติบโต
เปลี่ยนแปลงไป   เป็นเหตุให้กระดูกสั้นลงกว่าด้านตรงข้าม 
เช่น  เด็กขาสั้นลง  เป็นต้น


โรค juvenile rheumatoid arthritis  ยังแบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกัน

v  Systemic onset type. 
เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกาย  ที่มีการตอบสนองต่อการอักเสบได้ทั้งระบบ 
ทำให้เกิดมี  มีไข้สูง, ผื่นบนผิวหนังที่แขน ขา  และ ลำตัวมีข้ออักเสบ และ  มีการอักเสบ
ของอวัยวะอย่างอื่น ๆ  เช่น ต่อมน้ำเหลืองโต หรือ เยื้อหุ้มปอดหนาตัวขึ้น (pleurisy)


เด็กที่เป็นโรคดังกล่าว  อาจมีอาการของโรคเพียงครั้ง  หรือหลายครั้ง
ซึ่งสุดท้าย  มันอาจหายได้  หรือ  อาจคงสภาพเป็นเช่นนั้นไปตลอด
จนกระทั้เด็กเจริญเป็นผู้ใหญ่


v  Pauciarticular onset disease.
คนไข้ในกลุ่มนี้  จะมีข้ออักเสบน้อยกว่า 5 ข้อ... 
เป็นรูปแบบของโรคไขข้อที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่ม  juvenile rheumatoid arthritis
อาจมีข้อใหญ่ ๆ ที่เกิดการอักเสบได้  เช่น   ข้อเข่า, ข้อศอก  และ ข้อเท้า   
และข้ออักเสบทั้งสองข้าง  จะเกิดอักเสบได้ไม่เท่ากัน (asymmetrical)
อาการที่เกิดได้แก่  ปวด, บวม  และเคลื่อนไหวข้อลำบาก, ร้อน  และผิวหนังแดง


เด็กที่เป็นโรคชนิดนี้  มีแนวโน้มที่จะเกิดการอักเสบของตา iridocyclitis ร่วมด้วย
ซึ่งควรให้แพทย์ทางตา (opthalmologist)  ได้ดูแลตรวจสอบ ทุก ๆ สามเดือน 
เพราะมันอาจทำให้ตาถูกทำลายแบบถาวรได้  (แม้ว่า โรคไขข้อสามารถควบคุมได้ก็ตาม)


ในการรักษา iridocyclitis  ปรากฏว่าได้ผลดีมาก
เด็กที่เป็นโรคข้ออักเสบชนิดนี้  เมื่อเวลาผ่านไป  มันอาจสงบลงไป


v  Polyarticular disease.
ข้ออักเสบในเด็กชนิดนี้  จะมีข้ออักเสบตั้งแต่ห้าข้อขึ้นไป  และมักจะเกิดขึ้นกับข้อเล็ก ๆ 
เช่น  นิ้วมือ  และนิ้วเท้าเป็นส่วนใหญ่  ส่วนข้อใหญ่ ๆ ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน  แต่น้อย

สำหรับอาการของข้ออักเสบก็เหมือนกับข้ออักเสบชนิดอื่น ๆ 
เช่น  มีไข้ต่ำ ๆ  และมีก้อนเรียก rheumatoid nodules   
จะมีการอักเสบของข้อทั้งสองข้าง  และเกิดในเด็กมากกว่าเด็กชาย  
โดยมีความรุนแรงมากกว่าสองกลุ่มแรก  และมักจะลงเอยเป็นโรคเรื้อรัง

ไข้ข้ออักเสบชนิดนี้นี้    มีเพียง 5 % - 10 %  เท่านั้นที่มี  Rheumatoid factor ในเลือด
ซึ่งเรียกขานพวกนี้ว่า  เป็นพวก seropositive Juvenile rheumatoid arthritis 
และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรครูมาตอยด์ในผู้ใหญ่ในตอนหลังได้


Juvenile ankylosing spondylitis.

โรคข้ออักเสบชนิดนี้  จะเกิดขึ้นกับข้อใหญ่ ๆ ของร่างกาย 
โดยเฉพาะข้อกระดูกสันหลังส่วนล่างและ ข้อสะโพกทั้งสอง  อาการสำคัญของคนไข้พวกนี้  
ได้แก่  อาการปวดหลัง  หรือมีการเคลื่อนไหวด้วยความลำบาก (stiffness)
ดยเฉพาะจะมีอาการในตอนเช้า   ซึ่งอาการจะดีขึ้น เมื่อมีการออกกำกำลังกาย  
เราจะพบโรคชนิดนี้ในเด็กชายได้มากกว่าเด็กหญิง

Reactive arthritis (formerly called Reiter's syndrome).

โรคไขข้อชนิดนี้  สามารถเกิดขึ้นเมื่อคนที่สัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียบางชนิด
เช่น  shigella,   salmonella  หรือ  yersinia ร่วมกับท้องร่วง  โดยมันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
ทำให้เกิดมีอาการสำคัญ  ได้แก่  ไข้  ผื่นที่ผิวหนังหลังหู (scaly rash) ,
มีการอักเสบของหลาย ๆ ข้อ,  มีการอักเสบของตา (ตาแดง) 
และ  มีรการอักเสบของท่อปัสสาวะ (urethra)  ทำให้เกิดมีอาการปัสสาวะแสบ


Juvenile psoriatic arthritis .

ข้ออักเสบของคนไข้ชนิดนี้นี้  จะเป็นแบบเรื้อรัง 
สามารถเกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นโรค psoriasis   และ ดูเหมือนว่า  มีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
นอกจากปวดข้อ  ยังมีอาการสำคัญ  คือ เล็บมือของคนไข้พวกนี้จะเป็นหลุมเป็นจุดเล็ก ๆ 
ผิวหนังเป็นผื่น-ขุ๋ย (scale rash)   ซึ่งจะพบได้ที่บริเวณด้านหลังของในหู,  บริเวณสะดือ
หนังศีรษะ   หรือส่วนอื่น ๆ ของ ร่างกาย

Juvenile systemic lupus erythematosus (lupus).

Lupus  เป็นโรค   ที่มักจะไม่เกิดในคนก่อนวัยรุ่น...
หากมันเกิดในเด็ก  มันจะมีลักษณะเหมือนกับโรค Lupus  ที่เกิดในผู้ใหญ่ทุกประการ
โดย โรคสามารถ ทำให้เกิดการอักเสบในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น  ผิวหนัง ข้อ เส้นเลือด สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อ, และ ไต


อาการของโรคชนิดนี้มักปรากฏขึ้น  และหายไป  โดยไม่มีเหตผล
อาการสำคัญ  ประกอบด้วย ผื่นบนผิวหนังที่บริเวณแก้มทั้งสอง ไวต่อแสงอาทิตย์
เจ็บที่ปาก หรือจมูก, ปวดข้อ, เจ็บหน้าอก  และ  มีอาการชักกระตุก (seizures)
ซึ่งเป็นอาการของปัญหาของระบบประสาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น