วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

Vitamin B-12 and Depression : What is the relation ?

Sept. 8,2014

ความจริงมีว่า...
Vitamin B-12 และ B vitamins ตัวอื่นๆ ต่างมีบทบาทสำคัญต่อการ
สร้างสารเคมีหลายตัว ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ และการทำงานของสมองบาง
อย่าง   

การที่ร่างกายของคนเราขาด vitamin B-12, B vitamins ตัวอื่น ๆ 
เช่น vitamin B-6 และ folate อาจสัมพันธ์กับภาวซึมเศร้าได้

การที่ร่างกายของคนเรามีระดับ vitamins ต่ำ สามารถพบได้ในคนที่
รับประทานอาหารที่ไร้คุณภาพ  หรือเป็นเพระาการดูดซึม vitamin ไม่ดี
พอ  โดยเฉพาะพบได้ในคนสูงอายุ, พวกมังสวิรัติ  และคนที่เป็นโรค
ของลำไส้ เช่น Celiac disease, หรือ Crohn’s disease

ในกรณีที่เกิดมีความสงสัยว่า ท่านขาด  vitamin B12...
แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจเลือด  เพื่อดูระดับ vitamin B-12  เพื่อ
ยืนว่า ท่านอยู่ในสภาพ Vitamin Deficiency จริง

การที่จะมั่นใจได้ว่า  เราได้รับ Vitamin B-12 และ Vitamins ชนิดอื่นได้
ในในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการหรือไม่   ท่านต้องรับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพ  ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่  และเราทราบว่า
Vitamin B12 จะพบได้ในอาหารประเภทปลา, เนื้อสัตว์, สัตว์ปีก, ไข่
และนมที่มีไขมันต่ำ หรือนมที่ไร้ไขมัน...

อย่างไรก็ตาม...
อย่าลืมว่า Vitmin B-12 ในปริมาณสูง (high doses) สามารถทำปฏิกิริยา
กับยารักษาตัวอื่นๆ ได้   ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะใช้ Vitamin B-12 เสริม 
ท่านควรปรกษาแพทย์ก่อน

โดยเฉพาะยารักษาโรคต่างๆ ตามรายการข้างล่าง  ถ้าท่านรับประทานพวก
vitamin B12 ร่วมด้วยเมื่อใด  มันสามารถทำให้ระดับไวตามินตัวดังกล่าว
ใน่างกายของท่านลดลงได้  เช่น:

o Anticonvulsants เช่น Dilantoin, phonbarbital,primidone
o Chemotherapy medication เช่น methotrexate
o Colchicine รักษาโรคเก้าท์
o Bile acid sequestrants สำหรับลดไขมันในเลือด
o H2 blockers ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เช่น Tagamet,
o cimetidine
o Metformin รักษาโรคเบาหวาน
o Proton pump และ
o Antibiotic เช่น tetracycline ไม่ควรใช้ร่วมกับ vitamin B12
เพราะจะทำให้การดูดซึมของ B12 เสียไป

www.mayoclinic.org
www.umm.edu

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น