วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สำหรับท่านที่เป็นโรคพารกินสัน, P. 3 : MAO B INHIBITORS

Dec. 29, 2013
อาวุธชิ้นที่สองที่ถูกนำมาใช้รักษาโรคพาร์กินสัน คือ
Monoamine oxidase B (MAO B) inhibitors ซึ่งมีหลายตัวด้วยกัน
เช่น Selegiline (Eldepryl®), Emesam®, Zelapar®), และ
Rasagiline (Azilect®)

ยากลุ่ม MAO B จะทำงานด้วยการออกฤทธิ์ยับยั้งสารโปรตีน ซึ่งทำ
หน้าที่ทำให้สาร dopamine ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้
ยา MAO B จัดเป็นสารที่ออกฤทธ์ได้นาน และลดอาการต่างๆ ของ
โรคพาร์กินสันได้ในระดับพอประมาณ

ยากลุ่ม MAO B อาจช่วยปกป้องเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่สร้างสาร
Dopamine อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่พึงได้จากยากลุ่นี้ปรากฏว่า
มีน้อยมาก และในบางรายคนอาจไม่สังเกตุว่ามีอะไรดีขึ้นเลย

เราสามารถใช้ยา MAO B inhibitors เพียงอย่างเดียว
หรือใช้ร่วมกับสาร levodopa หรือยารักษาโรคพาร์กินสัน
(antiparkinson drugs)

ขนาดของยาที่ใช้แต่ละครั้ง (Dosing)
Selegiline เป็นยาเม็ดใช้รับทานวันละคร้ง โดยให้ตอนเช้า และตอนบ่าย
โดยใช้วันละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการนอนไม่หลับ
Zelapar® ใช้อมเป็นยาละลายใต้ลิ้น ใช้วันละครั้ง

ผลข้างเคียง (Side effects)
ผลข้างเคียงที่เกิดจากยา MAO B inhibitors ได้แก่ คลื่นไส้, ปวดศีรษะ,
นอนไม่ค่อยหลับ...หลับยาก
ในคนสูงอายุที่เป็นโรคพาร์กินสัน...
หากใช้ยา selegiline มักจะทำให้เกิดอาการสับสน จึงทำให้ยาดงกล่าว
ไม่แนะนำให้ใฃ้ในกลุ่มสูงอายุ

การใฃ้ยาต้านอาการซึกเศร้า (antidepressants) ร่วมกับยา MAO B
Inhibitors พร้อมกัน สามารถทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้อย่างมาก ๆ
โดชคดีที่เราไม่ค่อยใช้ยาตัวนี้

ในการใช้ nonspecific MAO inhibitors บางครั้งถูกนำไปใช้รักษาภาวะ
Depression นั้น สิ่งที่ต้องระวัง คือ ห้ามใช้ร่วมกับอาหารที่มีสาร tyramine}
Cheese เก่า และ ไวน์แดง

ส่วน selegiline และ rasagiline เป็น specific MAO inhibitors
ซึ่งหมายความว่า การใช้กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องอาหาร

<< PREV      NEXT >> :สำหรับท่านที่เป็นโรคพารกินสัน P. 4 : DOPAMINE AGONISTS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น