วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มาปกป้องหลังของเรากันเถอะ...(2 )

Aug. 8, 2013
Sitting and Standing:

คนปวดหลังทั้งหลายจะอาการได้แตกต่างกันไป...
บางรายเมื่อยืนขึ้นอาการปวดจะลดลง, ส่วนรายอื่น ๆ จะดีขึ้นเมื่อนั่งลง

(See picture on...www.surreywellness.com)

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดกลัง เป็นเพราะสาเหตุที่หมอนกระดูก
มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อเขาอยู่
ในท่านั่งลง และมีแนวโน้มที่จะมีอาการดีขึ้นเมื่อพวกเขาได้ยืนขึ้น
ซึ่งพอจะอธิบายได้ว่า ในขณะที่นั่งลงจะทำให้เพิ่มแรงดันภายในช่องท้อง
เพิ่มขึ้นได้มากกว่าท่ายืน...นั่นคือเหตุผลที่ทำให้มีอาการในขณะมีการนั่ง

จากความจริงดังกล่าว...
คนมีปัญหาของหมอนกระดูกสันหลัง ควรหลีกเลี่ยงจากการนั่งเป็นเวลา
นาน และหากจำเป็นต้องนั่งนาน จะต้องมีอะไรสกอย่างประคองหลังเอา
ไว้ หรือให้เอนตัวไปขัง เพื่อลดแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับกระดูกสันหลัง

ตัวอย่างที่พบเห็นมากที่สุด คือ คนที่นั่งขับรถยนต์...
เราจะพบเห็นคนขับ...ทำให้ส่วนของเบาะนั่งท่ำหน้าที่ประคองหลัง ให้เอียง
ไปทางด้านหลังเพิ่มขึ้น เป็นการทำให้น้ำหนักตัวย้ายหนจากกระดูกสัน
หลงส่วนล่าง และมีการปรับกระจกส่งด้านหลัง (mirror) ให้เหมาะสม...

(Go to..: http://granaphysicalmedicine.com)

สำหรับคนที่มีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นเมื่อยืนขึ้น...
ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง ส่วนใหญ่น่าจะมาจากสาเหตุอย่างอื่น
เป็นต้นว่า เกิดการอักเสบของข้อฟาเซท (facet joint arthritis) ซึ่งเป็น
ข้อที่อยู่ทางด้านหลังของกระดูกสันหลัง

คนที่มีปัญหาปวดหลังเพิ่มขึ้นเมื่อยืน...
เวลาที่คนกลุ่มนี้เดิน จะเห็นเขาเดินในท่า ที่ลำตัวก้มงอไปทางด้านหน้า
หรือเดินโน้มตัวไปข้างหน้าในขณะเข็นรถในห้างร้านสรรภสินค้า
ซึ่งเป็นการดึงเอาแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับข้อ “ฟาเซท” ออกไปนั่นเอง
และคนกลุ่มนี้จะรู้สึกสบายขึ้น เมื่อเขาได้นั่งลง

ถ้าท่านจำเป็นต้องยืน (standing) เป็นเวลานาน...
ลองพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ดู

• สรวมใส่รองเท้าที่สบาย และยืนบนที่นุ่ม
• ทำงานในระดับสายตา โดยไม่ต้องก้ม
• ยกขาด้านหนึ่งบนโต๊ะเตี้ย ๆ เพื่อลดแรงกดบนกระดูกสันหลังส่วน
ล่าง
• เปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายบ่อย ๆ...
ถ้าท่านติดแง๊กบบนโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน และเพื่อเป็นลดหรือหลีกไม่
ให้กิดอาการปวดหลัง ลองพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้ดู:

• นั่งบนเก้าอี้ ซึ่งประคองหลังส่วนล่างให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิด
บาดเจ็บแก่กระดูกสันหลัง ถ้าหากเก้าอี้ไม่สามรถประคองหลังได้
ดีพอ ให้ใช้หมอนประคองหลัง หรือบั้นเอวให้รู้สึกสบาย

Go to..n: http://www.eorthopod.com)

• วางเก้าอี้ โดยให้ข้อเข่าอยู่ในระดับเดียวกับข้อสะโพก โดยฝ่าท้า
วางบนพื้นราบ
• ระดับของโต๊ะจะอยู่เหนือบั้นเอว
• ให้นั่งใกล้กับงานที่กำลังทำ โดยไม่ต้องก้มตัว
• อย่าให้หกล้มในระหว่างนั่งบนเก้าอี้
• ในระหว่างนั่งทำงาน ให้ลุกยืน และทำการยืดเส้นสายเป็นระยะ ๆ

Push, don’t pull

NISMAT ยังให้คำแนะนำเอาไว้อีกว่า...
ในการย้ายสิ่งข้อง แทนที่จะยกของ หใพยายามดัน (push) แทนการ
ดึง (pull) ยกตัวอย่าง ถ้าท่านต้องการย้ายโต๊ะ หรือเปอร์นิเจอร์ ให้ยืน
ใกล้กับสิ่งของที่ต้องการย้าย...เกร็งหน้าท้อง...แล้วลงมือดันไปทาง
ด้านหน้าด้วยแขนทั้งสอง

ข้อควรระวัง... อย่าก้ม  อย่าโน้มตัวไปทางด้านหน้า เพื่อดัน
หรือดึงวัตถุสิ่งของเป็นอันขาด

(Picture on:  http://www.webmd.com)

ในการดัน (push) สิ่งของชิ้นหนัก และใหญ่ให้เคลื่อนไปทางด้านหน้านั้น...
ท่านจะใข้กล้ามเนื้อท้องทำหน้าที่เคลื่อนย้ายสิ่งของได้มากกว่าการดึง
(pull) นอกจากนั้น การดึงจะมีแนวโน้มทำให้มีแรง-น้ำหนักลงไปยัง
กระดูกสันหลังได้มากกว่า จึงเป็นเหตุให้เกิดอาการปวดหลังได้

<< Prev.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น