วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

The AC (Acromioclavicular) Joint

Aug 16,2013Go to...http://www.eorthopod.com/

What is the AC Joint in the shoulder?

เมื่อเรามองดูกระดูกสะบัก...
ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดเป็นส่วนที่มีชื่อว่า acromion และเมื่อมีปลาย
กระดูกไหปลา (clavicle) มาเชื่อมประสานเข้า กลายเป็นข้อ มีชื่อเรียกว่า
Acromioclavicular joint หรือ AC joint 
ซึ่งบางคนจะพบข้อดังกล่าวนูนให้เห็น หรือคลำได้

AC joint เป็นข้อที่เหมือนกับข้ออื่น ๆ ซึ่งมีแผ่นกระดูกอ่อน (meniscus
หรือ cartilage disc) อยู่ภายในข้อ และที่ส่วนปลายของกระดูกที่มาจรด
กันจะถูกบุด้วยกระดูกอ่อน (cartilage)

AC joint จะถูกหุ้มด้วยเยื่อพังผืด (capsule) และกระดูกไหปลาล้ายังถูก
ยึดตรึงให้อยู่กับที่ได้ด้วยเอ็นที่แข็งแรงอีก 
มีชื่อว่า coracoclavicular ligaments

How is the AC Joint usually injured?

Go to...http://www.aldridgept.com            


บาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับข้อ AC ส่วนใหญ่จะเกิดจากการหกล้มกระแทก
ที่ไหล่โดยตรง และจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มันทำให้กระดูก acromion
แยกออกจากกระดูกไหปลาล้าได้ ทำให้เกิดเอ็นยึดข้อเกิดการฉีกขาด (sprain)
หรือข้อหลุดโดยสินเชิง (true ืAC dislocation)

ในรายที่ได้รับบาดเจ็บไม่มาก เอ็นที่ทำหน้าที่ประคอง (support) ข้อ AC
ถูกทำให้ยืดออก (stretched) ซึ่งจัดเป็น grade I , ในรายที่มีการฉีกขาด
ของเอ็นบางส่วน จัดเป็น grade II หรือรายที่เอ็นฉีกขาดโดยสิ้นเชิงเป็น grade III 
ซึ่งเราจะเห็นปลายกระดูกไหปลาล้ากดันออกไปอยู่ใต้ผิวหนัง 
ทำให้เราสามรถมองเห็นได้

  Go to....  http://www.eorthopod.com


How is an AC Joint separation diagnosed?

ในการวินิจฉัยกระทำได้ไม่ยาก...
จากประวัติ & การตรวจร่างกาย  ส่วนใหญ่จะพบความเจ็บปวด, บวม,
 แดงตรงตำแหน่งของ AC joint

และจากการตรวจด้วยภาพเอกซเรย์ สามารถบอกได้ว่าข้อดังกล่าว
มีการฉีกขาดมากน้อยแค่ใหน ? (โดยเปรียบเทียบกับด้านตรงข้าม)

What is the proper treatment for a sprained AC Joint?

เมื่อข้อ AC ได้รับบาดเจ็บ เพียงแค่เยื่อห้มข้อถูกทำให้ยืด (sprained)...
เราสามารถรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ก็พอ โดยประคบด้วยน้ำแข็งตรง
ตำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งสามารถลดอาการปวดบวมลงได้
ให้คนไ้ข้ประคองแขนด้วยผ้า sling เพ่ื่อเอาน้ำหนักออกจากข้อไหล่ AC

เมื่ออาการปวดบรรเทาลง ให้เริ่มบริหารแขนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อติดแข็ง
และเพื่อให้ภล้ามเนื้อมีสภาพแข็งแรง

การบริหารแขน, ข้อศอก และมือ สามารถทำให้การทำงานของส่วนต่าง ๆ
ดีขึ้น และควรหลีกเลี่ยงการบริหารอย่างหักโหม เพราะการทำดังกล่าว
สามารถทำให้ข้อเกิดบวม และเพิ่มความเจ็บปวดขึ้นได้

How long does it take for a shoulder separation to heal?

ในการรักษา...
ผลที่ได้ย่อมขึ้นกับความรุนแรงของบาดเจ็บที่ได้รับ 
ซึ่งอาจกินเวลาเพียง 2 -3 อาทิตย์
ในกรณีที่มีการฉีกขาดอย่างรุนแรง เราไม่สามารถทำให้ไหล่เหมื่อนเดิมได้
ด้วยวิะีอนุรักษ์ แต่ต้องผ่าตัดเพื่อทำการเย็บซ่อมเอ็นทีีฉีกขาด

When and why is surgery necessary for AC Joint separations?

เมื่อท่านได้รับบาดเจ็บข้อ AC ถึงขั้นข้อถูกแยกออกจากกัน...
โดยทั่วไป ท่านจะได้รับการพิจารณาการผ่าตัด โดยเฉพาะในรายที่มีอาการปวด
อย่างต่อเนือง ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอนุรักษ์ 
หรือเป็นเพราะทำให้รูปลักษณ์ไม่สวยงาน โดยเฉพาะสตรี

Are there other causes of AC Joint pain and disability?

นอกจากบาดเจ็บ (injury) ที่เกิดขึ้นกับข้อ AC แล้ว...
การเกิดข้ออักเสบ (arthritis) ของข้อดังกล่าว สามารถทำให้เกิดไหล่แข็ง (stiffness), 
มีอาการปวดตื้อบริเวณไหล่, บางรายมีอาการบวมเกิดขึ้น

และในบางรายมีชื่อเรียก DCO หรือ distal clavicle osteolysis ซึ่งทำให้มีลักษณะ
เหมือนกับข้ออักเสบเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับคนอายุน้อย,
มีน้ำหนักตัวมาก บางทีเราเรียกโรคชนิดนี้ว่า “Weightlifter’s Shoulder”

What type of surgery can repair AC Joint problems?

การรักษาข้อ AC ด้วยวิธีการผ่าตัด...ที่ง่ายที่สุดเห็นจะได้แก่การตัดเอา
ส่วนปลายของกระดูกไหปลาล้าออก 
ซึ่งกระทำได้ด้วยการผ่าตัดผ่านผิวหนังตามปกติ หรือผ่าตัดผ่านกล้อง 
ซึ่งมีชื่อเรียก Mumford preceure โดยเรานำมาใช้ในรายที่อาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง
จากภาวะ DOC หรือจากข้ออักเสบ (arthritis) หรือในรายที่มีการแยก (separation) 
ของข้อไม่มากนัก...พบว่า ผลที่ได้จากการผ่าตัดด้วยฏล้องจะดีมากทีเดียว

แต่ถ้าข้อ AC เป็นมาก ข้อมีการแยกจากกันมาก...
ในกรณีเช่นนี้ การผ่าตัดเอาปลายกระดูกไหปลาล้าออกเพียงอย่างเดียว
ย่อมไม่พอแน่ จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดซ่อมแซมที่มากกวานั้น ด้วย
วิธีการผ่าตัดชื่อ Weaber-Dun procedure

Weaber-Dun procedure ประกอบด้วยการตัดเอาปลายกระดูกไหปลาล้าออกทิ้ง 
จากนั้น...แพทย์ขะย้ายเอ็นจากด้านล่างของกระดูก acromion ไปเย็บกับปลายตัด
ของกระดูกไหปลาล้า

การผ่าตัดด้วยวิธี Weaber-Dun อาจผสมผสานกับการผ่าตัดเอาปลาย
กระดูกไหปลาล้าโดยการใช้กล้องก่อน แล้วค่อยมาทำการผ่าตัดย้ายเอ็นทีหลัง

What is the postoperative treatment and rehabilitation?

หลังการผ่าตัดด้วยวิธี Mumford (arthroscoic techniques)....ให้ประคอง
แขนของคนไข้ด้วย sling ก็เพียงพอ และให้เริ่มบริการกล้ามเนื้อของไหล่
และแขน ให้เร็วที่สุดที่จะทำได้

แต่ภายหลังการผ่าตัดด้วยวิธี Weaber-Dun...
โดยมีการผ่าตัดย้ายเอ็นไปยึดปลายตัดกระดูกไหปลาล้าด้วย จำเป็นต้องให้ไหล่
ได้พัก (immobilization) ไม่ให้เคลื่อนไหวอย่างน้อย 3 อาทิตย์
จากนั้นจึงให้เริ่มบริหารร่างกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ให้แข็งแรง


http://www.scoi.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น