วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เมื่อหนุ่มไหล่หลุด (shoulder instability)

Aug. 14, 2013

มีคนหนุ่มจำนวนหนึ่งมาพบแพทย์ด้วยเรื่อง...
ข้อไหล่ที่ไม่ปกติ นอกจากจะก่อความเจ็บปวดให้แก่คนไข้แล้ว 

ยังก่อความลำคาญให้แก่เขาเป็นอย่างมาก เพราะเพียงการเคลื่อนไหว
ไหล่ผิดท่า เช่น ในขณะโหนรถเมล์ หรือเล่นเทนนิส...
ก็ทำให้ข้อไหล่เคลื่อนหลุดออกจากเบ้าเสียแล้ว...

ความไม่ปกติ หรือภาวะไร้ความมั่นคงของข้อไหล่ดังกล่าวมีได้หลาย
อย่างด้วยกัน เช่น บางรายข้อไหล่เคลื่อนหลุดจากที่ไปเพียงบางส่วน
 (subluxation) ซึ่งเคลื่อนกลับเข้าได้เองโดยไม่ต้องทำอะไร
ส่วนอีกราย ปรากฏว่า ข้อไหล่เคลื่อนหลุดออกที่เบ้าโดยสิ้นเชิง ไม่ยอม
กลับเข้าที่เดิม ต้องดึงให้กลับเข้าที่ภายใต้การดมยาสลบ...


สาเหตุของไหล่เคลื่อนหลุดออกจากที่...
ส่วนใหญ่เปป็นผลมาจากบาดเจ็บ (traumatic) ซึ่งทำให้หัวกระดูกข้อไหล่ไม่สามารถ
อยู่ในข้อได้เหมือนเดิม  หัวกระดูกต้นแขนหลุดไปทางด้านหน้าของข้อไหล่ 

ซึ่งเป็นชนิดที่เราจะขอกล่าวต่อไป

การที่ข้อไหล่จะหลุดออกจากเบ้าของมันได้...

เนื้อเยื่อต่างๆ เช่น เอ็น. พังผืด (ligaments), เยื่อหุ้มข้อ (capsule) ที่อยู่รอบข้อไหล่
ได้ถูกทำลายไป  ทำให้ความแข็งของข้อไหล่เสียไป (instability) 
พร้อมที่จะเคลื่อนหลุดได้


เมื่อเนื้อเยื่อทั้งหลายที่กล่าวมา เมื่อไดรับบาดเจ็บไม่สามารถหายได้เหมือน
เดิม จะทำให้ข้อไหล่เคลื่อนหลุดออกจากเบ้าในทุก ๆ ครั้งที่มีการเคลื่อนไหว
ไหล่ผิดท่า เราเรียกว่าภาวะดังกล่าวว่า...ข้อไหล้่หลุดแล้วหลุดอีก
 (recurrent dislocation) หรือ shoulder instabiltiy
ซึ่งมีโอกาสทำให้คนเกิดความเจ็บปวดในทุกครั้งที่ไหล่ของเขาเคลือนหลุด...

ในคนสูงอายุเมื่อข้อไหล่ได้รับบาดเจ้บ และเคลื่อนหลุดออกจากเบ้า...
ปรากฏว่า โอกาสที่จะเกิดภาวะไหล่เคลื่อนหลุดซ้ำ (recurrent instabilkty)
เกิดได้น้อยมาก ส่วนที่เกิดในคนหนุ่มอายุต่ำกว่า 20 มีโอกาสเกิดหลุดซ้ำ
ได้มากกว่า 90 %

จากความเป็นจริงดังกล่าว...
เมื่อไหล่ของคนหนุ่มเคลื่อนหลุดออกจากเบ้า จึงมีการแนะนำให้ทำการผ่าตัด
ซ่อมแซมเอ็นที่ฉีกขาดให้เร็วหน่อย เพราะการซ่อมแซมได้เร็ว (early repair)
สามารถป้องกันไม่ให้ข้อไหล่เคลื่อนหลุดในอนาคตได้อีก

อย่างที่ได้กล่าว...
การรักษาภาวะข้อไหล่เคลือนหลุดซ้ำแล้วซ้ำอีก (recurrent shouler instability)
คือการผ่าตัด โดยทำการซ่อมแซมเอ็น และเยื้อหุ่มไหล่ที่ฉี่กขาดโดยตรง

สำหรับท่านที่กลัวการผ่าตัด...อย่าไปกลัวครับ
ในสมัยปัจจุบัน เ แพทย์สามารถทำการผ่าตัดด้วยกล้อง (arthroscopically)...
ทำการซ่อมแซมเอ็น และเยื้อหุ้มไหล่โดยตรง 
ผ่าตัดเสร็จวันรุ่งขึ้น  
ท่านสามารถกลับบ้านได้  โดยไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลเหมือนสมัยก่อน....

การรักษาด้วยกล้องเพื่อซ่อมแซมเอ็น และเยื่อหุ้มข้อด้วยกล้อง...
จะใช้เวลาประมาณ 4 – 6 เดือน สามารถทำให้หายเหมือนปกติได้


http://www.scoi.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น