วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Back Pain Overview (1)

Aug. 11, 2013

จากสถิติของสหรัฐฯ...
 ช่วงหนึ่งของชีวิตของประชาชนขาวอเมริกัน 
จะเกิดเป็นโรคปวดหลังระดับล่างได้ประมาณ 80 % ซึ่งปรากฏได้หลายรูปแบบ
นับตั้งแต่ ปวดหลังส่วนล่าง, ปวดกลางหลัง, และปวดหลังส่วนบน
พร้อมกับร้าวไปยังขา ...ถูกเรียกว่า sciatica

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง ซึ่งพบได้บ่อย ได้แก่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประสาท, 
กล้ามเนื้อ, การเสื่อมสภาพของหมอนกระดูก, และข้ออักเสบ

โชคยังดีที่คนส่วนใหญ่สามารถทำให้อาการปวดลดลงได้ด้วยการใช้ยา(medication) 
หรือยาแก้ปวด (painkillers)

What Are the Symptoms of Back Pain

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า...
คนส่วนใหญ่จะเกิดมีอาการปวดหลังในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต
โดยมีสาเหตุมากมาย ที่ทำให้เป็นเช่นนั้น บางรายทำร้ายตนเอง
ให้ได้รับบาดเจ็บด้วยนิสัยที่ไม่ดี ส่วนคนอื่นมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ,
กล้ามเนื้อฉีกขาด, และได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกิฬา

อาการของโรคปวดหลัง ได้แก่:

• มีอาการปวดอย่างต่อเนื่อง หรือมีอาการแข็งทื่อ (stiffness) ตามแกน
ของกระดูกสันหลังจากฐานของต้นคอ จนกระทั้งถึงกระดูกก้นกบ

• อาการเจ็บปวด (sharp pain) อยู่ในตำแหน่งต้นคอ, หลังส่วนบน,
และหลังส่วนล่าง โดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นหลังจากยกของหนัก หรือ
ทำงานหนักอย่างอื่น ๆ (อาการปวดที่กลางหลังส่วนบนอาจเป็นอาการของ
โรคหัวใจ (heart attack) หรือภาวะบางอย่าง 
ซึ่งมีอันตรายต่อร่างกาย)

• อาการปวดหลังเรื้อรัง ที่บริเวณกลางหลัง หรือหลังส่วนล่าง โดย
เฉพาะเกิดขึ้นภายหลังการยกน้ำหนัก หรือภายหลังการยืนเป็นระยะ
เวลาอันยาวนาน

• อาการปวดหลัง ซึ่งปวดร้าวไปยังหลังส่วนล่างไปยังบริเวณสะโพก,
ไปยังด้านหลังของต้นขา, และลงสู่บริเวณน่อง และนิ้วเท้า

• ไม่สามารถยืนได้ตรงโดยไม่มีอาการปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อ (spasms)
ของหลังส่วนล่าง

เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีอาการดังต่อไปนี้...
ท่านจะต้องติดต่อแพทย์ทันที:

• เมื่อท่านมีอาการชา. เสียวซ่า, หรือมีอาการอ่อนแรงที่แขน หรือ
ขา; โดยอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่า
ไขประสาทสันหลังถูกทำลาย (damage)

• เมื่ออาการปวดหลังของท่านวิ่งไปยังด้านหลังของขา; ในกรณี
เช่นนี้บ่งบอกให้ทราบว่า โรคสันหลังของท่าน ได้เกิดภาวเส้น
ประสาทไซเอติกถูกกด เขาเรียกภาวะดังกล่าวว่า sciatica

• อาการปวดเพิ่มขึ้น เมื่อมีอาการไอ หรือมีการก้มที่ระดับเอว
ซึ่งเป็นอาการบ่งให้ทราบว่า มีการแตกของหมอนกระดูก
(herniated disc)

• อาการปวดหลังเกิดร่วมกับมีอาการไข้ (fever), ปัสสาวะแสบ,
ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็น; อาจเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบว่ามีการอักเสบ
เกิดขึ้น

• เมื่อท่านไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ & อุจจาระได้

ข้อมูลต่อไปนี้ บ่งบอกให้ทราบถึงภาวะที่น่ากลัว  ได้แก่:

น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
• ได้รับสาร steroids หรือยา ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง
• ประวัติได้รับบาดเจ็บ
• อาการปวดเลวลงทั้งๆ ที่ได้พักผ่อน
• มีอาการปวดหลังตอนกลางคืน
• มีอาการปวดนานเกินหนึ่งเดือน
• ไม่ตอบสนองต่อการรักษา(back therapy)
• มีประวัติ มีประวัติของการเป็นมะเร็ง
• มีใช้สารเสพติด หรือให้ยาทางเส้นเลือดดำมาก่อน

>> Next

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น