วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Cervical Disc Disease and Neck Pain (2): สิ่งที่เราวัยผู้ใหญ่ควรรู้...

Aug. 10, 2013
 continued...

What to do about Cervical Disc Disease:

แม้ว่า กระดูกคอของท่านเป็นข้อกระดูกคอเสื่อม (degenerative disc Disease) 
หรือเป็น sliped disc ก็ตาม...เพียงแค่รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ (non-surgical) ก็เพียงพอแก่การแล้ว  เพราะวิธีการดังกล่าว  สามารถทำให้ท่านหายจากอาการเจ็บปวดได้ 
โดยไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเลย
Picture on: ... http://drxuacupuncture.wordpress.com/

สิ่งที่ท่านพึงกระทำ คือการใช้ยาแก้ปวด
ซึ่งท่านสามารถหาได้จากร้านขายยาทั่วไปอยุ่แล้ว เช่น  เช่น acetaminophen (Tylenol) 
และ ยาลดการอักเสบ (nonsteroidal antiinflammatory drugs  
เช่น ibuprofen  และ naproxen โดยยาดังกล่าว สามารถบรรเทา อาการเจ็บปวด 
และลดการอักเสบไปพร้อมๆ กัน

ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวด (painkillers) ตามที่กล่าว...
แพทย์ของท่าน อาจจำเป็นต้องให้ยาประเภท steroids หรือยาแก้ปวดอย่างแรง 
( narcotic pain-kellers) เพื่อลดอาการเจ็บปวดให้แก่ท่าน
(see picture...http://www.sundaytimes.lk)

นอกจากการใช้ยา...
การรักษาด้วยกายภาพบำบัดก็เป็นอีกทางหนึ่ง 
ซึ่งถูกเลือกมาใช้รักษาโรคหมอนกระดูกคอเสื่อม โดยมีนักกายภาพบำบัดจะทำการ
รักษาด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้นว่่า  มีการดึงคอ (cervical traction) 
หรือทำประคบด้วยความร้อน (heat) หรือ อัลตราซาวด์...
สามารถลดอาการ ของกล้ามเนื้อ และข้อกระดูกคอที่แข็งเกร็งได้ในระดับหนึ่ง

นักกายภาพบำบัด (physical therapist)  สามารถช่วยให้การเคลื่อนไหวกระดูกคอ 
ดีขึ้น  นอกจากนั้น  เขาจะแนะนำวิธีการบริหารกล้ามเนื้อคอ  
และแก้ไขท่าที่ผิดปกติของคอ (poor posture) ให้ถูกต้อง
ซึ่งสามารถช่วยทำให้อาการปวดคอของท่านดีขึ้นได้
(Picture...http://indiatoday.intoday.in/)

การรักษาด้วยกรรมวิธีดังกล่าว (conservative treatment)...
สามารถทำให้อาการของท่านดีขึ้น แต่ในกรณีที่ไม่มีอาการอย่างอื่นปรากฏ
เช่น มีอาการชา หรือ เกิดอาการอ่อนแรง  
ซึ่งเป็นอาการบ่งบอกให้ทราบว่า เส้นประสาทถูกกดทับ...
ถ้าท่านมีอาการดังกล่าว  ท่านจะต้องติดต่อแพทย์ทันที

มีคนไข้จำนวนหนึ่ง สามารถทนต่ออาการเจ็บปวด และอาการมึนชาได้ดีกว่าคนอื่น 
และในคนไข้เหล่านี้ จะได้รับการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์เป็นเวลาอย่างน้อย 6 อาทิตย์
หลังจากนั้นค่อยมาพิจารณาว่า ควรทำอย่างไรต่อไป...จะผ่าตัดหรือไม่ ? 
ผลปรากฏว่า มีคนไข้จำนวนไม่น้อยอาการดีขึ้น 
ไม่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเลย

เป้าหมายของการผ่าตัดโรคหมอนกระดูกเสื่อม เราเรียกว่า discectomy 
เป็นการผ่าตัดเอาหมอนกระดูกออกทิ้งไป

และหลังการผ่าตัดเอาหมอนกระดูกออก... 
จะมีการใส่ชิ้นกระดูกที่เอามาจากกระดูกเชิงกราน (iliac crest) เพื่อทำให้กระดูกติดกัน  
หรือใส่หมอนกระดูกเทียม (artificial disc replacement) เข้าไปแทน  
ซึ่งนอกจากจะรักษาความสูงของกระดูกเอาไว้แล้ว
ยังทำให้กระดูกคอสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิม...

After You Heal: Keeping Your Neck Healthy
หลังการผ่าตัด...
อาจต้องใช้เวลาตั้งแต่สองสามอาทิตย์ ถึงเดือน หรืออาจเป็นปี จึงทำให้อาการปวดคอ
ของท่านดีขึ้น  และหลังจากนั้น ก็เป็นหน้าที่ท่านเอง จะต้องรักษากระดูกคอของท่าน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี  โดยท่านจะต้องหลี่กเลี่ยงไม่ให้กระดูกคอของท่านเสื่อมเร็วเกินไป

แพทย์ทุกคนที่ทำหน้าทีรักษาคนไข้โรคกระดูกคอเสื่อม...
พวกเขาจะคิดเหมือนกัน นั้นคือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนเราทุกคนสามารถรักษา
กระดูกคอของตัวเราเองให้อยู่ในสภาพที่ดีในระยะยาวได้ 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องทำการป้องกันไม่ให้กระดูกคือเสื่อมสภาพ

แม้ว่า การเสื่อมสลายของหมอนกระดูกจะเกิดตามอายุที่แก่ขึ้น...
มันยังสามารถถูกกระทบโดยวิถีชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อทำให้กระดูกคอ
อยู่ในสภาพที่ดี (healthy) ท่านจะต้องรับประทานอาหารที่ให้สุขภาพ และ
บริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่  เพราะนอกมันจะกระทบ
สุขภาพโดยรวมแล้ว  การสูบบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคหมอนกระดูก 
(cervical disc disease) ได้

นอกจากนั้น ท่านจะต้องรักษาท่าทาง (posture) ของท่านให้ถูกสุขลักษณะ...
โดยทำให้คอของท่านอยู่ในท่าตรงอยูเสมอ และประคองหลังของท่าน
ให้อยู่ในท่าที่ดี  ซึ่งท่านกระทำได้ด้วยการสร้างนิสัยให้แนว (alignment) ของ
ใบหูทั้งสอง กับข้อสะโพกทั้งสองอยู่ในแนวดิงเสมอ

อย่างไรก็ตาม แม่ว่า โอกาสที่จะเกิดอาการปวดคอจากโรคหมอนกระดูกคอเสื่อม
อาจเกิดขึ้นได้อีกก็ตาม  แต่ท่านสามารถป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ดังกล่าวได้ ด้วยการดูแลกระดูกคอของตนเอง รวมถึงสุขภาพโดยรวมให้ดี...

“ส่วนใหญ่แล้ว  ปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดคอจะเกิดขึ้นกับคนเป็นส่วนน้อย...
  และ โดยทั่วไป มันเป็นโรคที่เกิดขึ้น แล้วก็หายไป.”
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น