วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Emotional Aspects of Low Back Pain (2 )

Aug. 8, 2013
(continued)

Treating Your Physical and Emotional Pain
เราต้องยอมรับว่า...
การกินยา หรือการผ่าตัดสามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะสาเหตุทางร่างกาย ซึ่ง
ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเท่านั้น  แต่ถ้าท่านมีความกังวล และอาการซึมเศร้าด้วย
การผ่าตัด หรือการใช้ยา หรือทั้งสองอย่างร่วมกันก็ตาม 
จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมด

 (ภาพซ Got to... http://www.vipassanadhura.com)

เพื่อให้หายจากความเจ็บปวด...
ท่านจำเป็นต้องได้รับการรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกาย (structural
Problems) และปัญหาทางด้านจิต (psychological problem) ไปพร้อม
กันด้วย ท่านจึงจะหายจากอาการเจ็บปวดได้

สำหรับท่านที่มีอาการปวดหลังเพียงเล็กน้อย ถึงระดับพอประมาณ...
การบริหารร่างกายตามโปรแกรมที่แพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดแนะนำ
อาจเพียงพอต่อการรักษาอาการที่เกิดจากปัญหาทางด้านร่างกาย และ
ปํญหาทางด้านจิตใจ

มีบ่อยครั้ง เมื่อคนมีอาการปวดหลัง เมื่อทำการออกกำลังกายตามคำชี้
แนะของผู้ทำการรักษา ผลที่ปรากฏ...ความเครียด & กังวล ดีขึ้น, 
สามารถทำให้อยากทำโน้นทำนี่ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้น

เป้าหมายของโปรแกรมการบริหารร่างกาย คือ ทำให้กล้ามเนื้อบั้นเอว (low back) 
แข็งแรง ตลอดรวมถึงกล้ามเนื้อมัดอื่น ๆ (abs) ซึ่งทำหน้าที่ประคองกระดูกสันหลัง
ไม่ให้เกิดบาดเจ็บ นอกจากนั้น โปรกแกรมดังกล่าวยังสอนให้ทราบถึง
วิธีการวางตัว (body posture) ที่ถูกต้องในขณะทำงาน
เป็นต้นว่า การยกของหนัก หรือการก้มว่า
จะทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นอันตรายต่อหลัง

ถ้าท่านมีอาการปวดหลังเรื้อรัง ซึ่งมีอาการรุนแรง...
ท่านควรได้รับการรักษาจากทีมงานรักษาความเจ็บปวดเรื้อรัง
ไม่ใช้รักษาโดยแพทย์ของท่านเพียงคนเดียว ...ต้องเป็นทีมงานของผู้ชำนาญงาน 
เช่น แพทย์ทั่วไป, ศัลยแพทย์โรคข้อ-กระดูก, จิตแพทย์,รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ
ทางโรคปวดเรื้อรัง (chronic pain specialist), นักกายภาพบำบัด, นักจิตบำบัด...
เพราะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ต่างมีประสบการณ์
ในการรักษาความเจ็บปวดเรื้อรังแทบทั้งนั้น

ท่านในฐานะเจ้าของอาการปวดหลัง...
ท่านจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการรักษา...ท่านต้องจดบันทึกอาการปวดที่เกิด
ขึ้นอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้ท่านได้เห็นรูปแบบของอาการปวดที่เกิดขึ้น...
ว่า มันเกิดขึ้นเมื่อใด ? อะไรทำให้มันเกิด หรือกระตุ้นให้มันเกิดขึ้น

ท่านจะต้องเรียนรู้จากแพทย์เกี่ยวกับเรื่องชนิดต่างๆ ของการรักษา เป็นต้นว่า
พฤติกรรมรักษา (behavioral therapy) สามารถจัดการกับอาการเจ็บปวด
ของท่าน รวมถึงข้อจำกัด หรืออาการซึมเศร้า ที่เกิดขึ้นกับท่านได้

กรรมวิธีทำให้ร่างากายเกิดการผ่อนคลาย (Relaxation techniques)...
เช่น การหายใจลึก (deep breathing), และ Biofeedback สามารถทำให้
กล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasm) เกิดการคลายตัว...ทำให้หายจากความเจ็บ
ปวดได้ นอกจากนั้น แพทย์อาจสั่งยาบรรเทาอาการปวด, ช่วยให้นอกหลับ
ได้ดีขึ้น หรือ ช่วยลดความเครียด และอาการซึมเศร้าลงได้

แพทย์ของท่านจะชี้แนะให้ทำการริหารร่างกายในระดับที่ท่านสารถกระทำ
ได้อย่างสบาย โดยไม่ต้องหักโหม...
สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวัง คือ อย่าออกแรงเกินความสามารถที่ท่านจะทำได้
หรืออย่านิ่งนอนใจ ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเอาแต่นอนพัก ไม่ยอมเคลื่นไหว
เพราะการทำเช่นนั้น มีแต่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของท่าน

การบริหารร่างกายเป็นวิธีการทีดี สำหรับรักษาอาการปวดหลังระดับบั้นเอว
แต่ การบริหารร่างกายบางอย่างอาจเป็นอันตราย
ดังนั้น ก่อนทำการบริหารร่างกาย ท่านจะต้องปรึกษาแพทย์ถึงรูปแบบการบริหารเสียก่อน
เพื่อออกรูปแบบให้เหมาะกับอาการปวดเรื้อของท่าน


<< Prev.
http://www.webmd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น