วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Cervical Disc Disease Treatment ( 1 ): ท่านสามารถทำได้...

Aug. 9,2013


ได้กล่าวมาแล้วว่า...
โรคหมอนกระดูกคอ (cervical disc disease) อาจเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย
ที่ทำให้เกิดอาการปวดต้นคอ  โดยมีสาเหตุมาจาก
ความเสื่อมสภาพของหมอนกระดูกเพียงอันเดียว  หรือหลายอัน   
เป็นเหตุให้หน้าที่ในการป้องกันการกระแทกของกระดูกคอเสียไป

Go to link:
http://www.birminghamdiscdecompressioncenter.com/

เมื่อหมอนกระดูก  ถูกทำลายจากข้ออักเสบ (arthritis) หรือสาเหตุอย่างอื่น
ซึ่งนำไปสู่การเกิดอาการปวดคอ หรือการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอได้

และในรายที่หมอนกระดูกถูกทำลายมาก  อาจทำให้เส้นประสาทถูกกดรัด
เป็นเหตุให้เกิดทำให้มีอาการปวดต้นคอ และอาจมี อาการชา 
และปวดร้าวไปที่บริเวณแขนได้

ถ้าท่านเป็นโรคดังกล่าว  ท่านจะได้รับการรักษาให้หายจากความเจ็บปวดได้
ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด,  กายภาพบำบัด  เช่น  การประคบ...และการดึงคอ 
และสุดท้าย  ถ้าอาการไม่ดีขึ้น  ท่านอาจลงเอยด้วยการผ่าตัด

ในกรณีที่ไม่ต้่องผ่าตัด...
ท่านจะได้รับคำแนะนำให้ทำการรักษาต่อที่บ้าน
นอกจากจะช่วยลดอาการปวดคอแล้ว ยังช่วยเร่งให้โรคหายเร็วขึ้นได้ 
ซึ่งเป็นคำแนะนำง่ายๆ ดังนี้:

Neck Pain Tip 1: Take It Easy
ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตยุ่งอยู่กับงาน เป็นชีวิตที่วุ่นวาย...
และในขณะเดียวกัน ท่านต้องทนทุกข์ดำเนินชีวิตร่วมกับโรคโรคหมอนกระดูก 
ซึ่งทำให้ท่านมีอาการปวดต้นคอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องลดการทำงานต่างๆ ของท่านลง

ในขณะที่ท่านพักผ่อน ท่านจะต้องหาท่า (posture) ที่ทำให้ท่านรู้สึกสบาย 
ไม่ทำให้เกิดอาการปวดคอ หรือเป็นท่าที่ปวดน้อยที่สุด
ซึ่งท่านสามารถทำได้ด้วยการใช้ผ้าเช็ดตัว  พับตามแนวยาว แล้วพันรอบคอ 
หรือใช้หมอนรองใต้คอให้คออยู่ในท่าพอเหมาะ (neutral position) 

ในการพักผ่อน ไม่ได้หมายความว่า  ท่านจะต้องคลานขึ้นเตียง 
และพักอยู่ในท่านิ่งๆ  ไม่ต้องการเคลื่อนไหว 
ในการทำเช่นนั้นนานเกินวัน-สองวัน  มีแต่จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์
ที่พึงจะได้รับ  เพราะการพักนานๆ  ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ
ซึ่งทำหน้าที่ประคองคอเกิดภาวะถดถอย  และทำให้อาการปวดคอเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่โรคกำลังหาย (healing) จากการรักษา...
ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมของท่าน  ให้อยู่ในระดับที่สามารถทำได้อย่างสบาย
ไม่ทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น   หลังจากอาการของท่านดีขึ้น ให้ท่านค่อย ๆ  เพิ่ม
กิจกรรมของท่านให้กลับสูระดับปกติต่อไป

Neck Pain Tip 2: Apply Cold/Heat
คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาคล้ายๆกัน นั้นคือ   ระหว่างความเย็น และความร้อน 
ว่าเราควรใช้อะไรดี ?

โดยทั่วไป ในระยะ 24 – 48 ชั่วโมง   ภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ  ท่านจำเป็นต้อง
ลดอาการบวมด้วยการใช้ความเย็น (น้ำแข็ง)   ต่อจากนั้นจึงใช้ความร้อนเพื่อคลาย
กล้ามเนื้อ   ซึ่งจะทำให้อาการคอแข็งทืือค่อยๆ หายไป 

แต่ในโรคหมอนกระดูก (cervical disc disease)
ปรากฏว่า ไม่ว่าจะเป็นความร้อน  หรือความเย็น  ต่างไม่สามารถทำให้การอักเสบลดลงได้  
ดังนั้น  ไม่ว่าท่านจะใช้อะไร  หากทำแล้ว  ท่านรู้สึกดี ก็ขอให้ใช้อันนั้นเถิด

ในการใช้ความร้อน หรือความเย็น  มีหลักอยู่ว่า:
แตละครั้ง ให้ใช่ประคบนานประมาณ  20  นาที่  หลังจากนั้น  ให้หยุดพักนาน 40 นาที 
ในการใช้น้ำแข็ง  ให้ห่อด้วยผ้านุ่ม หรือในการใช้ความร้อน  ให้ใช้ผ้าชุบน้ำร้อน...
อย่าวางความเย็น หรือร้อนตรงผิวหนังเป็นอันขาด
เพราะจะทำให้ผิวหนังเป็นอันตรายได้

>> Next

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น