วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เมื่อท่านเป็นโรคกระดูกคอเสื่อม(3): Nature & Axial Neck Pain

Aug. 9,2013

Axial Neck Pain

ในคนที่เป็นโรคกระดูกคอเสื่อม (cervical spondylosis)
ซึ่งมีกลุ่มอาการที่จัดอยู่ในกลุ่ม Axial neck pain sydrome ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการนั่งท่าที่ไม่เหมาะสมอ เช่น นั่งหลังไม่ตรงเวลาเล่นคอมฯ,
กล้ามเนื้ออ่อนแรง....และความผิดปกติของเอ็นต่างเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
ทำให้เกิดภาวะ axial neck pain

สาเหตุของอาการปวดต้นคอ และปวดไหล่ เป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจ
โดยมีบ่อยครั้ง อาการที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์กับอาการทางประสาท
เป็นเหตุให้การรักษากระทำได้ยากขึ้น

มีข้อมูลมากมายทีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว:
หนึ่งในการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ทางเคมีของกล้ามเนื้อ Trapezius ในคนไข้ที่เป็น
โรค fibromyalgic Neck Pain  พบว่า มีสารเคมีหลายตัวมีความเข็มข้นสูงขึ้น
เช่น phosphates, adenosin triphosphate, Adenosine diphosphate,
phosphryl creatine, adenosine monophosphate และ creatine

นาย Larsson et al. ได้ชี้ให้เห็นว่า ในบริเวณกล้ามเนื้อ trapezius ของคนที่เป็นโรค
fibromyalgic neck pain  จะมีการไหลเวียoของเลือดลดลง
 ความตึงตัวภายกล้ามเนื้อมีมากกว่าด้านที่ไม่มีความแจ็บปวด

ปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการ Axial Neck Pain
เช่นประวัติการได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นคอมาก่อน...
:ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอาการปวดคอในเวลาต่อมา

ความเสื่อมของข้อฟาเซท(degenerative facet joint disease )
และหมอนกระดูกคอเสื่อม  สามารถทำให้เกิดอาการปวดที่บริเวณต้นคอได้
โดยที่ภายในเยื่อบุข้อ facet joints และเนื้อเยื่อบริเวณรอบนอกของหมอนรองกระดูกคอ
ถูกตรวจพบว่ามีใยประสาท  และปลายประสาทรับความเจ็บปวด (nociceptive nerve endings)
ซึ่งมีส่วนทำหน้าที่ส่งความรู้สึกเจ็บปวดส่งไปยังสมอง

เมื่อมีการฉีดยาเข้าบริเวณ facet joints และจากการฉีดสารทึบแสงเข้าไป
ในหมอนกระดูก (discography) สามารถทำให้อาการปวดหายไป
ซึงเป็นการยืนยันให้ทราบถึงต้นต่อของอาการเจ็บปวดได้

หนึ่งในสามของคนที่จัดอยู่ในกลุ่มaxial neck pain พบว่า
จะทำให้คนไข้มีอาการปวดศีรษะ และมีอาการปวดที่บริเวณไหล่ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือทั้งสองด้านถึงสองในสามของคนไข้  นอกจากนั้น ยังพบว่า
ยังมีคนจำนวนหนึ่ง มีอาการปวดที่บริเวณต้นแขน, แขน, และมือ

นอกเหนือจากนั้น ในคนไข้ที่อยู่ในกลุ่ม axial neck syndrome
ยังมีอาการปวดที่บริเวณต่ำกว่าท้ายทอย (suboccipital)
ซึ่งมีอาการร้าวไปยังด้านหลังของใบหู, ท้ายทอย, และบริเวณคอ
ซึ่งอาจเป็นตัวชี้บ่งให้เห็นถึงความเสื่อมของข้อ Atlanto-axial joint และข้อ occipitoatlantal

การที่คนไข้ไม่สามารถหมุนศีรษะไปทางด้านใดได้
ย่อมหมายถึงข้อ atlanto-Axial ด้านนั้นเกิดมีความเสื่อมขึ้น

<< Prev. Next >> : Cervical Radulopathy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น