วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อต้องจัดการกับ“คลอเลสเตอรอล” ด้วยยา P. 1: Drug therapy for choesterol

Feb. 22, 2014

ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน  หรือรักษาระดับ cholesterol
ที่สูงกว่าปกติ  ขั้นตอนแรกทีท่านจะต้องกระทำ คือ จัดการกับอาหารการ
กินของท่าน ขจัดต้นตอของมัน ๆ ทั้งหลาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรม โดยไม่ต้องไปคำนึงว่า ท่านจะได้รับยาลดระดับไขมัน
(cholesterol-Lowering drugs) “ หรือไม่

อย่างไรก็ตาม...
เมื่อท่านไปพบแพทย์  เธอ/เขาจะให้ท่านพยายามควบคุมอาหาร (diet)  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเ (lifestyle changes) ป็นเบื้องแรก (first step)
จากนั้นแพทย์จะพิจารณาในภายหลังว่า   ควรให้ยาลดไขมันดีหรือไม่ ?
ซึ่งจะให้ยาลดระดับไขมันเมื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว
(Diet & Lifestyle ) ไม่ได้ผล

ในการพิจารณการให้ยาลดไขมัน...
แพทย์จะตัดสินใจโดยอาศัยระดับของ LDL cholesterol ในกระแสเลือด 
และปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคหัวใจ (cardiovascular disease)

ยาลดไขมัน (Cholesterol-Lowering Drugs)

ในการให้ยาลดระดดับไขมันในเลือด...
อาจถูกสั่งจ่ายให้อย่างเดียว  หรือให้รวมกับยาตัวอื่น ๆ
โดยแพทย์อาจพิจารณาว่า ควรให้ยาร่วมกันอย่างไรจึงจะดีที่สุดสำหรับ
คนไข้แต่ละราย

มียาลดไขมันบางตัว อาจทำปฏิกิริยากับ grapefruit, grapefruit juice,
Pomegranate(ทับทิม) และ pomegranate juice (น้ำทับทิม)
ซึ่งท่านควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ดัง
กล่าว

มียาหลายลุ่มสำหรับใช้ลดไขมัน “คลอเลสเตอรอล” ที่เราควรทราบ
เผื่อมีโอกาสได้ใช้ยาดังกล่าว ได้แก่;

o Statins (HMG Co reductase inhibitors)
o Selective cholesterol absorption inhibitors
o ResinsNEXT >> Statins ( HMG CoA reductase inhibitors)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น