วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อต้องจัดการกับ“คลอเลสเตอรอล” ด้วยยา P. 2: Statins (HMG CoA Reductase inhibitors)

Feb. 23, 2014

Statins (HMG CoA reductase inhibitors) เมื่อเรากินเข้าไป...
มันจะไปออกฤทธิ์ที่ตับ (liver) ด้วยการทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการ
สร้าง cholesterol ขึ้นได้

Statins เป็นยาที่ใช้ลดระดับ LDL cholesterol ได้ดีที่สุด และสามารถ
ลดไขมัน triglycerides (bad fats) ได้พอประมาณ
และยังสามารถเพิ่มระดับไขมันดี HDL cholesterol ให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

ภายใต้ประโยชน์ที่พึงได้จรับจากยา statins...
ผลอันไม่พึงประสงค์จากผลข้างคียงก็มีเช่นกัน   แต่มีได้ไม่มากนัก
เมื่อร่างกายปรับตัวได้ ผลอันไม่พึงประสงค์จะหายไปเอง

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ และตับอาจเกิดขึ้นได้...แต่พบได้น้อย
แต่ไม่ควรชะล่าใจ....เราจำเป็นต้องทำการตรวจการทำงานของตับอย่าง
สม่ำเสมอ (regular check up)  และ ในสตรีที่กำลังตังครรภ์
หรือท่านที่เป็นโรคตับเรื้อรัง (chronic liver disease) ไม่ควรใช้ยากลุ่มนี้

ยากลุ่ม Statins ที่มีใช้ในปัจจุบัน:

o Atorvastatin (Lipitor®)
o Fluvastatin (Lescol®)
o Lovastatin (Mevascor®)
o Pravastatin (Pravaschol®)
o Rosuvastatin Calcium (Crestor®)
o Simvastatin (Zocor®)

นอกจากนั้น ยังปรากฏว่า มีการเอายาหลายขนานมารวมในเม็ดเดียว
กัน ที่ควรทราบได้แก่:

o Advicor® ( lovastatin+niacin)
o Caduet® (atorvastatin + amlodipine) และ
o Vitorin™ (simvastatin + exetimibe)


<<< PREVIOUS:  P.1 Drugs therapy for cholesterol

 NEXT >>> P. 3 : Selective cholesterol absorption inhibitors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น