วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประเด็นที่น่ารู้ในโรคเบาหวาน: P 1: How Diabetes Develops ?

Feb. 25, 2014

อาหารที่ท่านรับประทานกินเข้าไป...
มันจะถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาล  หรือกลูโกส   ซึ่งเป็นพลังหลักที่สำคัญ
สำหรับมนุษย์ 

ภายในช่องท้อง ใกล้กับกระเพาะอาหาร จะมีตับอ่อน (pancreas) 

ทำหน้าที่ผลิต (สร้าง) ฮอร์โมนที่มีชื่อว่า “อินซูลิน”  มีบทบาทสำคัญ
ในการทำให้น้ำตาลในกระแสเลือด เข้าสู่เซลล์ในร่างกาย 
 เพื่อให้ใช้เป็นพลังงานต่อไป

ถ้าร่างกายของท่านไม่สามารถผลิต “อินซูลิน” ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ และ/หรือร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จะเป็นเหตุทำให้น้ำตาลในกระแสเลือเพิ่มระดับ
สูงขึ้น และเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ มันสามารถก่อให้เกิดปัญหา
สองประการ:

1. ประการแรก..เกิดขึ้นทันที นั้นคือ เซลล์ในร่างกายต้องอด
ไม่มีน้ำตาลสำหรับใช้เป็นพลังได้ และ

2. ประการที่สอง... เมื่อเวลาผ่านไป การมีน้ำตาลในกระแส
เลือดในปริมาณสูงๆ อาจทำให้อวัยวะที่สำคัญ ๆ ถูกทำลาย
(damage) เป็นต้นว่า ตา, ไต, เส้นประสาท หรือ หัวใจ

โรคเบาหวานจะถูกแบ่งเป็นสองชนิด: ประเภท 1 (T1D) และประ
เภทที่สอง (T2D) ทั้งสองชนิดอาจมีความผิดปกติทางพันธุกรรม
จึงเห็นว่า ประวัติครอบครัวว่ามีคนเป็นเบาหวาน จึงทำให้สมาชิค
ในครอบครอบครัวมีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานได้สูง

NEXT >> P. 2 Type of Diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น