วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อต้องจัดการกับ“คลอเลสเตอรอล” ด้วยยา P. 3: Selective cholesterol absoption inhibitors


Feb. 23, 2014

ยาในกลุ่มนี้ ถือเป็นหลุ่มใหม่    ซึ่งถูกนำมาใช้ลดไขมัน (cholesterol-
Lowering medications) โดยออกฤทธิ์ด้วยการป้องกันไม่ให้สาร
คลอเลสเตอรอล ถูกดูดซึมผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้

Selective cholesterol absorption inhibitors เป็นยาที่ที่สามารถลด
ไขมัน LDL choesterol ได้ดี และอาจลดระดับ triglycerides
ซึ่งเป็นไขมันเลว (bad fats) และสามารถเพิ่ม HDL cholesterol ได่

ยาในกลุ่มได้แก่ ezetimbibe (Zetia®)
ซึงได้รับการยอมรับให้นำมาใช้รักษา คลอเลสเตอรอล ในกระแส
เลือดสูง ตลอดรวมถึงบางรายที่มีระดับไขมันคลอเลสเตอรอลสูง
โดยมีมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม


<< PREVIOUS  P. 2: Statins

 NEXT >> P. 4:  Resins

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น