วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อต้องจัดการกับ“คลอเลสเตอรอล” ด้วยยา P. 5: Fibrates (fibric acid derivatives)

Feb. 23, 2014

Fibrates เป็นสาร (ยา) ที่ดีสำหรับลดระดับtriglycerides และใน
บางรายสามารถเพิ่มระดับ HDL cholesterol ได้
แต่จะไม่สามารถลด LDL cholesterol ลงได้เลย และยาตัวนี้ส่วน
ใหญ่จะนำมาใช้ในคนที่มี triglycerides สูง หรือรายทีมี HDL-C  ต่ำ
โดยให้เมื่อทำให้ LDL cholesterol ลดลงสู่ระดับปกติแล้ว

Fibrates เป็นยาที่ลด triglycerides (bad fats) ได้ดีที่สุด
ไม่เพียงเท่านั้น fibrates ยังทำให้ HDL choleserol ให้สูงขึ้น
และ เราอาจใช้ fibrates ร่วมกับ statins เพื่อการรักษา

ยาในกลุ่ม Fibrates ที่มีใช้ในปัจจุบันได้แก่:

o Gemfibrozil (Lopid®)
o Fenofibrates (Antara®, lofibra®, Tricor® และ Triglide™)
o Clofibrate (Arromid-S®)


<< PREVIOUS    P.4: Resins

 NEXT >> P. 6 :Niacin (nicotinic acid)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น