วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อท่าน“คลอเลสเตอรอล” สูง p.1 : Key for cholesteral Treatment)

Feb. 24, 2014

ข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้...
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ “คำแนะนำ” สำหรับการป้องกัน 
ไม่ให้เกิดโรคหัวใจ และสมอง (heart disease & stroke) ซึ่งได้
เสนอขึ้นใหม่โดยlสมาคม- The American Association & American
College of Cardiology

เมื่อหน่วยงาน- American Heart Association และ American
College of Cardiology ได้เสนอ “แนวทางใหม่” เพื่อให้แพทย์นำไป
พิจารณา  เพื่อการป้องกันไม่ให้คนเกิดเป็นโรคหัวใจ และเส้นเลือด และ
สมองถูกทำลายจากการขาดเลือด  แต่ผลปรากฏว่า มีการใช้ยา statins
กันมากขึ้น...ซึ่งไมเป็นไปตามเป้าหมายของผู้นำเสนอ “คำแนะนำ”
โดยกล่าวว่า...

โดยเขากล่าวว่า...
"การใช้ statins เป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้น ที่สามารถลด
อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และสมอง (heart attack& stroke)”

Mariell Jessup, M.D. จาก American Heart Association กล่าวว่า...
“เป้าหมายของการเสนอคำแนะนำ...มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คนชาวอะเมริกัน 
ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจ และสมอง (heart disease & stroke)...
โดยหวังให้คนเขามีชีวิตยืนยาว และ มีสุขภาพสมบูรณ์ดี”

โดยชี้แนะว่า...
ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ยารักษ "คลอเลสเตอรอล"  ควรทำการปรึกษาแพทย์
ถึงผลดี และผลเสียก่อน ก่อนที่จะมีการใช้ยา statins จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (lifestyle changes) เสี่ยก่อน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจ (heart disease & สมอง (Strokes)
มีแนวทาง 4  ประการ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้แก่:

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle changes)
2. ระดับคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)
3. ความอ้วน (Obesity)
4. ประเมินปัจจัยเสี่ยง (Risk assessment)


NEXT >> Part 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น