วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อต้องจัดการกับ“คลอเลสเตอรอล” ด้วยยา P. 4: Resins (known as bile acid requestant or bile acid-binding drugs)

Feb. 23, 2014

Niacin เป็น B vitamin พบได้ในอาหาร และในอาหารเสริมที่ประกอบ
ด้วยไวตามินรวม (multivitamin supplements)

ยาในกลุ่มนี้ เป็นยาลดไขมัน cholesterol โดยการออกฤทธิ์ที่บริเวณ
ลำไส้ ด้วยการช่วยเพิ่มการกำจัดเอา cholesterol

โดยปกติ ร่างกายของคนเราจะใช้ cholesterol เพื่อสร้างน้ำดี
ซึ่งเป็นสารที่ถูกใช้ในกระบวนการย่อยอาหาร

Niacin มันจะรวมตัวกับน้ำดี (bile) ทำให้สารดังกล่าว
ไม่สามารถูกใช้ในกระบวนการย่อยอาหาร เป็นเหตุให้ตับมีการสร้าง
น้ำดี (bile) เพิ่มมากขึ้น เมื่อตับต้องสร้างน้ำดีมากขึ้น ยิ่งมีการใช้
ไขมันคลอเลสเตอรอลมากขึ้น เป็นเหตุให้ “คลอเลสเตอรอง” ที่ไหล
เวียนในกระแสเลือดลดน้อยลง

เมื่อให้ในขนาดสูง (high doses) สามารถลดไขมัน triglycerides
และเพิมไขมันดี HDl cholesterol
แพทย์อาจให Niacin แก่คนที่มีระดับไขมัน triglycerides ในกระแสเลือด
ในปริมาณสูง

ผลเสียที่เกิดจากสาร niacin...
สามารถทำให้เกิดหน้าแดงได้ (flushing) แต่ในปัจจุบันนี้ มียาหลาย
ตัวสามารถลดผลข้างเคียงดังกล่าวได้ และการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
สามารถช่วยลดอาการหน้าแดงได้

เราไม่ควรใช้ niacin ในคนที่มีอาการทางกระเพาะ...เช่น ปวดท้อง,
กระเพาะเป็นแผล เพราะยาดังกล่าวสามารถทำให้เกิดอาการปวดท้อง
ได้ และควรตรวจการทำงานของตับเป็นระยะด้วย..

Resins ที่มีใช้ในสปัจจับัน ได้แก่:

o Choestyramine (Questran®, Questran® light, Prevalite®)
o Colestipol (Colestid®)\
o Colesevelam HCl (Welchol®)


<< PREVIOUS: P3: Selective cholesterol absorption inhibitors

 NEXT >> P. : P. 4 :Fibrates (fibric acid derivatives)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น