วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมื่อระดับไตรกลีเซอไรด์ของท่านผิดปกติ P.1 : Should we treat moderately Elevated triglycdrides ?

Feb. 24, 2014

ปกติแล้ว ระดับของไตรกลีเซอไรด็ของคนเราจะมี่ค่า 10 – 70 mg/dL
โดยเฉลี่ยแล้วจะมี่ค่า 30 mg/dL    หากมีค่ามากกว่า 150 mg/dL ถือว่า
ผิดปกติ    และหากค่าระหว่าง 200 – 500 mg/dL  ถือว่ามีค่าสูง (high)
คำถามมีว่า...เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการรักษาภาวะของไตรกลีไรด์
ที่สูงขึ้น ?

เมื่อระดับ “ไตรกลีเซอไรด์” มีค่าสูงกว่า 500 mg/dL...
มันอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอักเสบของตับอ่อน (pancreatitis) ได้

มื่อระดับ “ไตรกลีเซอไรด์” อยู่ระหว่าง 200 – 500 mg/dL  โดยเฉพาะ
ไขมันตัวอื่น ๆ มีค่าปกติ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ หรือไม่นั้น
ปรากฏว่า ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

ในคนไข้ที่เป็นโรค familial hypertriglyceridemia (Fredrickson type IV)
ปรากฏว่า   ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคหัวใจ (cardiovascular disease)

อย่างไรก็ตาม...
คนไข้ที่มีระดับ “ไตรกลีเซอไรด์”  ในระดับผิดปกติ ส่วนมากแล้วพบว่า
ระดับไขมันตัวอื่น ๆ (lipid profiles)  ก็มีค่าผิดปกติด้วยเสมอ
เป็นต้นว่า  LDL cholesterol มีระดับสูง, HDL choesterol มีระดับต่ำ

นอกเหนือไปจากนี้...
คนที่มี “ไตรกลีเซอไรดื” ในกระแสเลือสูง (hypertriglyceridemia) มักจะพบ
ในคนที่มีกลุ่มอาการ “เมทตาบอลิค” (metabolic syndrome)  เป็นตันว่า
 พุงยื่น (abdominal obesity), ความดีนเลือดสูง (hypertension),
เกิดภาวะต่อต้านอินซูลิน (insulin resistance), HDL cholesterol ต่ำ,
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคหัวใจจากหลอดเลือด
 (coronary heart disease)

จากกรณีดังกล่าว...
“ไตรกลีเซอไรด์” ที่มีระดับผิดปกติ (สูงขึ้น)  ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึง
พฤติกรรมของคนได้เป็นอย่างดี   ซึ่ง มีอาชีพนั่งอยู่กับโต๊ะ (sedentary). ชอบ
รับประทานพวกแป้ง (CHO) เสียเป็นส่วนใหญ่ (high-carbohydrate diets)
และมีน้ำหนักเกิน  หรือเป็นคนอ้วน (obese)


NEXT >> P. 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น