วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

CA Colon : Introduction

เห็นเพื่อนพ้อง  เขาชอบพูดประโยคที่น่าประทับใจว่า
“ปัญหาอยู่ที่ไหน  คำตอบอยู่นั่น”
แต่ปัญหาที่ผู้เขียนจอ  ...ไม่มีคำตอบ...
 เมื่อมีคนไข้สูงอายุจำนวนหนึ่ง  มาพบเราด้วยการเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่  ( CA colon ) 
โดย โรคของเขาได้เป็น (พัฒนา) มากแล้ว

เพื่อนจบแพทย์เชียงใหม่รุ่นแรก  ทำงานต่างประเทศ (เป็นผู้ชำนาญการเรื่องมะเร็งของลำไส้ใหญ่) 
กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอน  ได้เจอปัญหาอย่างนี้เข้า  เลยคุยทับเราว่า
ถ้าเป็นที่โน้น (สหรัฐฯ)  กรณีอย่างนี้  ไม่มีให้เห็นหรอก  เพราะคนไข้รายใดที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็ง 
จะได้รับรับการตรวจคัดกรอง (screening) มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (colonoscope) ทุกราย....
ไม่รอให้คนไข้มีอาการ  จึงทำการตรวจ

นั่นเป็นความเป็นความจริง  ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้
แต่สำหรับประเทศที่ยังยากจน  อย่างประเทศเรานั้น  ยังไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นได้
แม้ว่า  คนพอมีสตางค์หน่อย  ก็ใช่ว่า  จะมีโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองด้วยวิธีดังกล่าวได้
ที่เป็นเช่นนั้น  เป็นเพราะความกลัว (ความอาย)  และยังไม่มีการให้บริการตรวจคัดกรอง (colonoscope) ได้ทั่วถึง

ดังนั้น  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามักจะเจอ  คนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อโรคของเขา...มันพัฒนาไปไกลแล้ว
ในกรณีเช่นนั้น (เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่) ไม่ว่า  คุณจะให้การรักษาดีขนาดไหน ?  
คนไข้จะต้องรอ  ......อย่างเดียว

บทความนี้  เขียนขึ้นเมื่อ คนไส้สูงอายุชายรายหนึ่ง ในคลินิกผู้สูงอายุ  ด้วยอาการอ่อนเพลีย 
น้ำหนักลดมาประมาณ มา 2 เดือน   ถูกตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ( CA Colon)
เป็นเหตุปัจจัย  ให้ผู้เขียนบันเลงเรื่องนี้ ด้วยจิตใจที่หดหู่พอสมควร 

ลำไส้ใหญ่  (What is  colon ?)

ลำไส้ใหญ่ (Colon)    มีบทบาทสำคัญต่อการดูดซับเอาอาหาร  แร่ธาติ และน้ำเข้าสู่ร่างกาย 
มีหน้าที่กำจัดเอาของเสียออกทิ้งไปในรูปของอุจจาระ
มัน มีความยาวประมาณ  6 ฟุต  และส่วนปลายของมันยาวประมาณ  6  นิ้ว  เป็นส่วนที่เรียกว่า Rectum และ Anus 
ลำไส้ส่วนนี้  ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ที่สุด

เมื่อแพทย์พูดว่า...ท่านเป็นมะเร็งนะ... 
ท่านเข้าใจว่าอย่างไร ?

เพื่อให้ท่านเข้าใจมะเร็งของลำไส้ใหญ่ดีขึ้น  ลองฟังข้อความต่อไปนี้ดู:

เซลล์ของคนเรา  ตามปกติมันจะเจริญ และ แบ่งตัวอย่างเป็นระเบียบ  เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตาย  มันก็จะตายไป 
แล้วถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่  ที่แข็งแรง... เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ  เกิด  แก่  และ ตายไป   ทุกอย่างเป็นอนัตตา
ส่วนเซลล์มะเร็งไม่เป็นแบบนั้น  มันแหกกฎทุกอย่าง  ไม่เจริญตามปกติ  แถมยังไม่ตายตามที่ควรจะเป็นอีกด้วย

เซลล์ของมะเร็งจะไม่ตอบสนองต่อคำสั่ง (signals)  ว่า จะต้องเจริญ และแบ่งตัวตามปกตินะ...
ไม่เลย...  ไม่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง    และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใด ๆ
ที่น่ากลัวกว่านั้น  คือ  มันแบ่งตัวไปเรื่อยๆ  ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีการตายเกิดขึ้น  แม้ว่าเซลล์จะมีการบาดเจ็บ  มันก็ไม่ตาย
เหมือนนิยายฝรั่ง  ที่เอ่ยถึงมนุษย์อมตะ....ทำอย่างไรมันก็ไม่ตาย
เซลล์มะเร็ง  ก็เช่นเดียวกัน

นั่นแหละ คือ มะเร็งละ

>> cont.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น