วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

Malignant Hypertension (1)

Malignant hypertension

หมายถึงภาวะความดันโลหิตของคนที่มีระดับสูงมาก
ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันที (อย่างรวดเร็ว) และก่อให้เกิดอันตราย (damage)
ต่ออวัยวะหลายอย่าง

ระดับความดันปกติควรเป็น 120/80

ในคนที่มีความดันสูง และจัดเป็น malignant hypertension
มีค่าความดันสูง 180/120 หรือสูงกว่า
ซึ่งแพทย์เขาเรียกว่ามันเป็น hypertensive emergency
ซึ่งสมควรได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน

อะไรคือสาเหตุทำให้เกิด Malignant hypertension ?
คนส่วนใหญ่ ความดันสูงเป็นสาเหตุหลักของ Malignant hypertension
การที่คนไข้ “ลืม” กินยารักษาความดัน อาจเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้
นอกเหนือไปจากนั้น ยังมีภาวะหลายอย่าง ที่สามารถทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้
เช่น:

• Collagen vascular disease ซึ่งได้แก่โรค scleroderma
• Kidney disease
• Spinal cord injury
• Tumour of the adrenal gland
• Use of certain medications
เช่น birth control pill และ MAOs
• Use of illegal drugs เช่น cocaine

อาการแสดงของโรค Malignant hypertension:

อาการสำคัญของภาวะดังกล่าว คือ ความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึง 180/120 หรือสูงกว่า
พร้อมกับมีอาการของรอยโรค (damage) ของอวัยวะที่สำคัญ
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับ ไต (Kidney) และ ตา (Eyes)

อาการที่พบบ่อย คือเส้นเลือดที่จอภาพ (retina) เกิดอาการบวม (swelling)
หรือเลือดออก (bleeding)
ซึ่งจะก่อให้เกิดมีอาการปลี่ยนแปลงทางสายตาขึ้น

อาการอย่างอื่น ๆ ของ Malignant hypertension ได้แก่

• Blurred vision
• Chest pain
• Difficulty in breathing
• Dizziness
• Numbness in the arm ,legs and face
• Severe headache
• Shortness of breath

ในคนไข้ที่เป็น Malignant hypertension
อาจมีบางราย (จำนวนน้อย) ทำให้สมองเกิดบวม ซึ่งนำไปสู่การเกิดภาวะทางสมอง
( hypertensive encephalopathy) ได้
อาการของคนไข้พวกนี้ได้แก่:

• Blindness
• Changes in mental status
• Coma
• Confusion
• Drawsiness
• Headache that continues to get worse
• Nausea and vomting
• Seizers

ภายใต้ภาวะความดันโลหิตสูง จะทำให้ไตไม่สามารถกำจัดพิษ และของเสียได้ตามปกติ
ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดภาวะไตวายในที่สุด
นอกเหนือไปจากนั้น Malignant hypertension
สามารถทำให้ไตหยุดการทำงานตามปกติได้
เราเรียกภาวะเช่นนั้นว่า Malignant nephrosclerosis


Cony’ > (2) Dianosis & Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น