วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความเครียดของคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 : Psychological Stress and Type 2 Diabetes

Aug. 16, 2014

ความเครียด (Psychological stress)
หมายความถึง การที่คนเรามีความรู้สึกเครียด, หงุดหงิด หรือนอนไม่หลับ 
อันเป็นผลเนื่องมาจากปัญหาในที่ทำงาน หรือปัญหาภายในครอบครัว

มีผลของการวิจัย  ได้กล่าวถึงความเครียดว่า.
ท่านจัดการกับความเครียดของท่านได้ดี  จะทำให้เกิดผลดีกับการควบคุม
โรคเบาหวานของท่าน

หนึ่งในผลของการวิจัยโดยชาวสวีเดน ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียด กับโรคเบาหวาน ในคนจำนวน 7,251 ซึ่งไม่เป็นโรคเบาหวาน 
หรือโรคหัวใจ  ตั้งแต่ปี 1970 เป็นชาย มีอายุระหว่าง 40s - 50s ...โดยแต่
ละคนถุูกสอบถามถึงความรู้สึกว่า  มีความเครียดเกิดขึ้นบ่อยแค่ใด ?

ผลของการศึกษาด้วยการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการณ์เป็นเวลา 35 ปี
ลพบว่า... ชายที่ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเครียดเรื้อรัง หรือความเครียดถาวร 
มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานถึง 45 %  โดยเปรียบกับคนที่ไม่มี
ความเครีบดแลย

เมื่อมีความเครียด ความทุกข์เกิดขึ้น  จะทำให้มีการกระตุ้นให้มีระดับ cortisol
ในกระแสเลื่อดเพิ่มขึ้น  ซึ่งฮอร์ดังกล่าวจะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
ซึ่งทำให้การควบคุมโรคเบาหวานยากขึ้น

นอกจากนั้น  ความเครียดอาจทำให้คนเรามีความต้องการที่จะรับประทาน
อาหารมากเกินความจำเป็น กลายเป็นคนกินจุ, ดื่มจัด, เลิกออกกำลังกาย
และทั้งหมดที่กล่าวมา  ต่างกระตุ้นให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น
แทบทั้งนั้น

โดยสรุป...
ความเครียดถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเราสามารถจัดการกับความ
เครียดที่เกิดขึ้น จะด้วยวิธีว่ายพระ, ปฏิบัติธรรม  หรือการฝึกผ่อนคลายด้วย
วิธีต่างๆ อาจช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในนกระแสเลือดขึ้นสูงได้

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น