วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจาง (Anemia) P 7 : Complications

Aug.7,2014

เมื่อเป็นโรคเลือดจางขึ้นมา...
หากเขา/เธอไม่ได้รับการรักษา  สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 
 เช่น:

 เกิดอาการเหนื่อยล้าอย่างรุนแรง.
เมื่อเกิดโลหิตจางถึงขั้นรุนแรงมากพอ อาจทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยเพลีย
จนไม่สามาถทำงานประจำวันได้เสร็จ  ท่านอาจรู้สึกหมดแรง ไม่สามารถ
ทำงาน หรือเล่นกิฬาได้

 เกิดปัญหาขึ้นกับหัวใจ.
โรคเลือดจางสามารถนำไปสู่ภาวะของหัวใจเต้นเร็ว หรือการเต้นผิดปกติ
ของหัวใจ (arrhythmia) ได้  โดยหัวใจของท่านจะต้องทำงานหนัก  ด้วยการ
ปั้มเลือดให้มากขึ้น เพื่อชดเชยออกซิเจนที่ขาดไปจากการมีเม็ดเลือดแดงต่ำ  
และสามารถนำไปสู่การการภาวะหัวใจล้มเหลวได้

 ตาย.
โลหิตจางจากความผิดปติทางพันธุกรรม เช่น sickel cell anemia
อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ในรายเสียเลือดในปริมาณมากๆ อย่างฉับพลัน หากช่วยเหลือไม่ทัน อาจทำ
ให้คนไข้เสียชีวิตได้

<<BACK    NEXT > > P.8: Tests and diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น