วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรักษา...คนเป็นโรคพาร์กินสัน P 5: Emotional well-being (Mental health)

Aug. 5, 2014

สำหรับท่านที่เป็นโรคพาร์กินสัน...
อย่าได้มองข้ามอารมณ์ความรู้สึกเป็นอันขาด เพราะไอ้เจ้าความร็สึกนี้แหละ
ที่ทำให้อาการของโรคพาร์กินสันที่เกิดขึ้นกับท่านเลวลงได้

ในการดูแลสุขภาพทางด้านจิตใจให้ดี (emotional well-being) ถือได้ว่า
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งต่อการรักษาโรคตพาร์กินสันเป็นอย่างมาก

สภาพด้านจิตใจของแต่ละคน  จะมีความสัมพันธ์โดยตรง เป็นภาวะที่แต่ละ
คนต่างมีเข้าใจสมรรถภาพของตนเองว่า  เราสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ?,
สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ดีแค่ใด ?, ตระหนัก
รู้ถึงความสามารถในการทำงานในชีวิตตามปกติได้เป็นปกติหรือไม่ ?, ตลอด
รวมไปถึงกิจกรรมที่ตนเองได้อุทิศให้แก่สังคมส่วนรวมว่าเป็นเช่นใด ?

อาการต่าง ๆ ทางจิตของคนที่เป็นโรคพาร์กินสัน ซึ่งสามารถพบเห็นได้เสมอ ๆ
ได้แก่  ภาวะไร้ความรู้สึก ขาดความกระตือรื้ร้น (apathy), ภาวะซึมเศร้าไร้ความสุข
(depression) นอกจากนั้น คนเป็นโรคดังกล่าว ยังมีความเครียด, มีปัญหาในเรื่องการ
นอน (sleep disturbances)  และมีปัญหาด้านการควบคุมสติ

การเจริญสติ (Mindfulness):

การรักษาโรคพาร์กินสันด้วยวิธีการเจริญสติ   ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ
ทำให้สภาพจิตของคนที่เป็นโรคดังกล่าวดีขึ้นได้  และในการฝึกการเจริญ
สติสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การฝึกดูลมหายใจ (breathing 
techniques), การทำสมาธิ (meditation), การสร้างจินตนาการด้วยการ
นำ และการทำให้เกิดการผ่อนคลาย (guided visulisation & relaxation)

ในการเจริญสติจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับปัจจุบันขณะ โดยให้ความสนใจกับ
ทุกสิ่งที่เกิดในระยะเวลาที่กำหนด...สักแต่ว่ารู้เท่านั้น

การรักษาตามที่กล่าวมา  หากทำได้ทุกวันจนเป็นนิสัย...
สามารถช่วยทำให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลาย  และลดความเครียดได้เป็น
อย่างดี   ยิ่งท่านสามารถทำลายความเครียดให้เหลือน้อยเท่าใด
ท่านจะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ....

ลองดูซิครับ !

<< BACK

http://www.move4parkinsons.com/5-elements-guide/optional-treatments/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น