วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่คนเป็นเบาหวานต้องระวังให้มาก คือภาวะแทรกซ้อน P. 2 (Diabetes complications)

Aug. 11, 2014

Continued

ในระหว่างที่เราได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด...
ในแต่ละช่วงที่มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดขึ้นสูง (hyperglycemia)
มันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  ด้วยการทำให้อวัยวะบางอย่างถูก
ทำลายได้เพียงเล็กน้อย (minor damage)  แต่เมื่อเวลาผ่านไป เป็นเวลานาน 
มันสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงในระยะยาวได้  เช่น 
มีการทำลายเส้นเลือดใหญ่  (macrovascular disease) ของอวัยวะที่สำคัญ
ของหัวใจ และสมอง  และของขาถูกทำลาย

นอกจากนั้น ยังปรากฏว่า เส้นเลือดขนาดไมโคร (microvascular) ก็ถูกทำ
ลายด้วย เป็นต้นว่า เส้นเลือดแดงของอวัยวะไต , ตา,  และเส้นเลือดของเส้น
ประสาท ทำให้เส้นประสาทถูกทำลาย (neuropathy)  รวมไปถึงการทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง, เหงือก, ฟัน และเท้าทั้งสองได้อีกด้วย

ภาวะแทรกซ้อนที่กล่าวมา สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเบาหวานประเภท 1 & 2
โดยที่ปรากฏเป็นเบาหวานมาเป็นเวลานานหลายปี  หรือหลายสิบปี
แต่โชคยังดีที่ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวสามารถป้องกันได้ โดยตัวของ
คนไข้เอง

เรามีหลักฐานยืนยันว่า การควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดี  ตลอด
รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง,   และไขมัน LDL cholesterol
ในเลือดสูง สามารถป้องกัน หรือชะลอไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว
ของคนเป็นโรคเบาหวานได้   และยังอาจลดความรุนแรงของภาวะวแทรกซ้อน
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ของให้เข้าใจว่า...
ถึงท่านสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดี  แต่ไม่สามารถทำให้
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วหายได้   อย่างดีก็ทำได้แค่ลดความรุนแรงลง
เท่านั้น   ดังนั้น  มันจึงเป็นหน้าที่ของท่านต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้ดี ตั้งแต่แรก  และรักษาระดับของน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียง  
หรือให้อยู่ในระดับปกติตลอดไป


<< BACK


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น