วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจาง (Anemia) P 5 : Symptoms

Aug. 7,2014

ในกรณีที่เป็นเลือดจางที่ไม่รุนแรง เขาอาจไม่มีอาการอะไรเลย
แต่สำหรับคนที่มีปัญหา อาการอาจเกิดอย่างช้า ๆ 
ซึ่งอาการในตอนแรก  จะประกอบไปด้วย:

• รู้สึกหงุดหงิด ขี่โมโห
• อ่อนเพลีย เหนื้อยล้ามากกว่าปกติ หรือเหนื่อยเมื่อมีการออกกำลัง
• ปวดศีรษะ
• มีปัญหาในด้านความคิด หรือไม่มีสมาธิ

ถ้าภาวะโลหิตจางมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาการที่เกิดอาจ...

• ส่วนของตาที่มีสีขาวจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้า (blue)
• เล็บเปราะ
• มีความอยากกินน้ำแข็งมากกว่าสิ่งอื่น ๆ
• มีอาการวิงเวียนเมื่อลุกขึ้นยืน
• ผิวหนังเปลี่ยนเป็นซีด
• หายใจหอบ
• ปวดลิ้น

โลหิตจางบางชนิดอาจมีอาการอย่างอื่น
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุ   แต่อย่าลืมว่า  
อาการเหนื่อยล้ายังสาเหตุอย่างอื่นอีกด้วย

โรคเลือดจางบางราย เช่น เลือดจางจากขาดธาตุเหล็ก
ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อย  แต่อย่าลืมว่าอาการเหนื่อล้าไม่ใช้มีสาเหตุมา
จากโรคเลือดจางเพียงอย่างเดียว   ยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกด้วย

การทีท่านถูกตรวจพบว่า  เป็นโรคเลือดจาง...
มันอาจเป็นปัญหาระยะสั้นๆ ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการกินอาหารที่มีธาตุ
เหล็กสูง  หรือกินไวตามินรวมที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบอยางอื่น

อย่างไรก็ตาม  การเกิดภาวะเลือดจางอาจเป็นอาการเตือนให้ทราบว่า
ท่านอาจสูญเสียเลือดจากร่างกายไป โดยที่ท่านไม่รู้ตัว
และเป็นเหตุให้เกิดภาวะพร่องธาตุเหล็กได้  เช่น  โรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่
เป็นต้น

<< BACK    NEXT >> เลือดจาง (Anemia) P6 : Risk factors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น