วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำไมจึงแนะนำให้คนที่เป็นโรคเบาหวานฉีด “อินซูลิน” P.1

Aug. 16, 2014

เป็นที่รู้กันว่า...
อินซูบิน ถูกนำมาใช้ในการควบคุมน้ำตาลในเลือดของคนไข้
ที่เป็นเบาหวานประเภท 1 ซึ่งร่างกายของคนเป็นโรคเบาหวานไม่สามารถ
สร้างอินซูลิน  เป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้   หรือใน
คนเป็นโรคเบาหวานประเภท  2  ซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากๆ  เพราะ
ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลิน   หรือใชอินซูลินได้ตามปกติ  จึงไม่
สามารถควบคุมได้ด้วยยาเม็ดลดน้ำตาลเพียงอย่างเดียว

ในการฉีดอินซูลิน เพื่อรักษาคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้น เป็นเพราะ
เราต้องการใช้อินซูลินที่ผลิตขึ้นเข้าไปแทนที่อินซูลิน  ซึ่งถูกสร้างโดย
ร่างกาย  โดยจะทำหน้าที่ช่วยทำให้น้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างๆ  
เพื่อใช้เป็นพลังงาน  และยังยับยั้งไม่ให้ตับสร้างน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีก

อินซูลินทุกชนิดจะทำงานในรูปแบบดังกล่าว จะแตกต่างกันในด้าน
ออกฤทธิ์เร็ว  และออกฤทธิ์นานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการควบคุมระดับ
น้ำตาล

ความจริงมีว่า...
ประมาณ 40 % ของคนเป็นเบาหวานประเภท 2 ...สุดท้ายจะลงเอยด้วย
การฉีดอินซูลินชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด
ซึ่งอาจเป็นเพราะโรคเบาหวานของเขาเลวลงไป หรือเป็นเพราะโรคไม
ตอบสนองต่อการใช้เม้็ดลดน้ำตาล (oral drugs)

ผลจากการศึกษา  ซึงตีพิมพ์ใน The Lancet ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า...
การรักษาโรคเบาหวานด้วยการฉีด “อินซูลิน” แต่เนิ่น ๆ ไม่เพียงแต่ทำให้
เราควบคุมโรคเบาหวานได้เท่านั้น แต่มันอาจทำให้โรคเบาหวานดีขึ้น
ได้อีกด้วย (remission)

โดยทั่วไป  ในการรักษาเบาหวานประเภท 2 เขาจะไม่ใช้ “อินซูลิน” จนกว่า
เราไม่สามารถควบคุมกระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และใช้ยาเม็ดลดน้ำตาล (oral medications)

อย่างไรก็ตาม   ผลของการศึกษาจำนวนไม่น้อย  แสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 การเริ่มใช้อินซูลินรักษาทันที่
ผลที่ได้จะทำให้โรคดีขึ้นได้เป็นเวลาหนึ่งปี หรือนานกว่านั้น

NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น