วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คุณประโยชนจากการรำมวยจีนชื่อ Tai Chi, P2.

July 30, 2014

Continued

ผลที่ได้จากการวิจัย ... 
พบประโยชน์อันพึงเกิดจากการรำมวยจีน Tai Chi ได้มากมาย
เช่น:
         
Improves balance and fall prevention:
ในการบริหาร Tai Chi จะเพิ่มความแข็งแรงให้เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ
ของแขน  และของขา ซึ่งเป็นการช่วยทำให้การทรงตัว  และ ความ
ยืดหยุ่นดีขึ้น  ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม โดยเฉพาะในคนสูงอายุ,
คนที่เป็นโรคพาร์กินสัน...โดยทำให้คนสูงอายุ  และคนที่เป็นโรค PD 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น   และสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับสภาพของตัวเองได้ดีขึ้น

Reduces blood pressure and relieves stress:
ผลจากการศึกษาโดยนักวิจัยจาก Johns Hopsins พบว่า
การบริหาร Tai Chi สามารถลดความดันเลือดสูงได้ดีเท่ากับการ
ออกกำลังตามรูปแบบ “แอโรบิค” ระดับพอประมาณของคนสูงอายุ
ตั้งแต่ 60 ขึ้น ผู้ซึ่งไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน (sedentry)

Reduces arthritis pain:
ผลจากการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Rheumatology มีใจความว่า...
จากการบริหารตามวิธี Tai Chi เป็นเวลา 12 อาทิตย์ สามารถลด
ความเจ็บปวดอันเกิดจากข้ออักเสบ  และเพิ่มสมรรถภาพในการทำงาน
ของสตรีผู้สูงวัย  ซึ่งเป็นโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) ได้

Improves cardiovascular health:
การบริหารตามรูปแบบ Tai Chi จะได้ผลเหมือนกับการออกกำลังกาย
ด้วยรูปแบบอื่น ๆ  โดยทำให้ระบบหัวใจ และเส้นเลือดดีขึ้น  ตลอดรวม
ไปถึงการชะลอความเสื่อมไม่ให้เกิดขึ้นกับระบบหัวใจ  และปอด..

Improves sleep quality:
การบริหารมวยจีน Tai Chi ยังช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น...
โดยมีผลจาการวิจัย ซึ่งลงตพิมพ์ในวารสาร The American geriatric
Society  มีใจความว่า การรำมวยจีน Tai Chi อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำ
ให้การนอนหลับดีขึ้น  และลดอาการง่วงนอนในตอนกลางวัน<< BACK

Johnshopkinshealthalerts.com/alerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น