วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจาง (Anemia) P.1

Aug. 7,2014

ได้มีโอกาสพบเห็นคนสูงอายุจำนวนหนึ่ง...
ซึ่งพวกเขาจะมาพบแพทย์ด้วยอาการเหนือยเพลีย หรือมีอาการวิงเวียน..
ภายหลังจากการตรวจร่างกาย  พบว่าสีของเยื่อตาของเขา  ซีดจนผิดปกติ  
ซึ่งเป็นอาการแสดงที่บ่งบอกให้ทราบว่า...เขาเป็นโรคเลือดจาง

เลือดจาง (anemia) เมื่อเกิดขึ้นกับใครก็ตาม มันหมายถึงว่า ...
เขามีเม็ดเลือดแดง  ซึ่งอยู่ในกระแสเลือดมีจำนวนน้อยกว่าระดับปกติ  
เป็นเหตุให้เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายไม่ได้รับอกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ

หากท่านเป็นโรคโลหิตจาง...
ทางอาจมีความรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลีย  ไม่ีมีแรง

เมื่อกล่าวถึงโรคเลือดจางแล้ว  เรายังจำเป็นต้องรู้ต่อไปอีกว่า  เลือดจางที่
เกิดขึ้นนั้น  มันเป็นโรคชนิดใด ?

ภาวะเลือดจางมีหลายชนิดด้วยกัน  และสาเหตุที่พบได้บ่อย คือเลือดจาง
ที่เกิดจากการสูญเสียเลือด  ซึ่งเป็นภาวะโลหิตที่เกิดขึ้นในระยะสั้น (acute)
หรือเป็นโลหิตจางที่เป็นมานาน (Chronic)  

โลหิตจางที่เกิดขึ้น  จะมีความรุนแรงแตกต่างกันไป
บางรายเป็นน้อยแทบไม่มีอาการอะไรปรากฏ  แต่บางรายเป็นมากพร้อมๆ 
กับมีอาการให้ต้องพึ่งพาหมอ  เพื่อการรักษา

ถ้าหากเกิดความสงสัยว่า  ท่านมีโลหิตจาง...
ท่านควรไปปรึกษาแพทย์  เพราะอาการที่แสดงออกนั้น  มันอาจเป็นเงื่อนงำ
ของโรคที่ร้ายอะไรสักอย่าง ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในกายของท่าน
  
การรักษาภาวะโลหิตจางอาจเป็นเพียงให้อาหารเสริม  หรือการรักษาด้วย
กรรมวิธีอื่นที่มีมีความยุ่งยากขึ้นไป   และต้องอยู่ในโรงพยาบาล
ให้แพทย์ และพยาบาลดูแลอย่างใกล่้ชิด


NEXT: P 2: โลหิตจาง (Anemia): Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น