วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจาง (Anemia) P2: Causes

Aug. 7,2014

เมื่อแพทย์ได้วินิจฉัยว่า  ท่านเป็นโรคโลหิตจาง...
ท่านคงต้องสงสัยอยากทราบว่า  ท่านเป็นโรคโลหิตจางได้อย่างไร ?

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า...  
ภาวะโลหิตจางจะเกิดขึ้น  เมื่อคนเรามีเม็ดเลือดแดงจำนวนน้อยน้อย  ไม่เพียง
พอต่อการนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เป็นเหตุให้ร่างกาย
ไม่สามารถทำงานด้ตามปกติ  โดยสามารถเกิดได้จาก:   

1. ร่างกายของเราสร้างเม็ดเลือดแดงได้ในปริมาณที่น้อยไป
2. สูญเสียเลือด เช่น จากการตกเลือด ทำให้ร่างกายเสียเม็ดเลือดแดง โดย
   ไม่ได้รับเลือดทดแทนเลือดที่เสียไป
3. ร่างกายของเราเองทำลายเม็ดเลือดแดง เช่นโรคระบบภูมิคุ้มกัน

มีบางท่านไม่ทราบว่า เม็ดเลือดแดงมันทำหน้าที่อย่างไร ?

ตามปกติ ร่างกายของคนเรามีเม็ดเลือดอยู่ 3 ชนิด คือ:

 เม็ดเลือดขาว (white blood cells) มีหน้าที่ต่อสู้กับเขชื้อโรค...ทำให้เกิด
    การอักเสบ
 เกล็ดเลือด (plate;ets) ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดจับตัวเป็นก้อน(blood clot) 
 เม็ดเลือดแดง (red blood cells) ทำหน้าที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 
    ของร่างกาย

ในเม็ดเลือดแดงของคนเราจะมี “ฮีโมโกลบิน” เป็นสารสีแดง 
ซึ่งเป็นโปรตีน   มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง ...ทำให้เลือดของคนเรามีสีแดง   
และตัว “ฮีโมโกลบิน” ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงนี้เอง จะมีบทบาททำให้การนำ
เอาออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย   พร้อมกับนำเอาอากาศเสีย
(คาร์บอนไดออกไซด์) ออกจากส่วนต่างๆ ของร่างกายกลับสู่ปอด  
เพื่อขับออกจากร่างกายทางลมหายใจ

เม็ดเลือดทั้งหลาย รวมทั้งเม็ดเลือดแดง  จะถูกสร้างโดยไขกระดูกชิ้นใหญ่ๆ
ซึ่งจะมีการสร้างขึ้นต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

ในการสร้าง “ฮีโมโกลบิน” และ “เม็ดเลือดแดง” ร่างกายจะต้องมีธาตุเหล็ก
 (iron), ไวตามิน B-12, folate และธาตุอาหารอย่างอื่นในปริมาณที่เพียงพอ


<< BACK:      NEXT >>: P. 3: Common types of anemia and their causes:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น