วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องออกกำลังกาย: Aerobic ...เพียงอย่างเดียวพอใหม ?

Aug.11,2014

สำหรับคนที่อยู่ในแวดวงของการบริหารร่างกาย
ส่วนใหญ่เราจะทราบดีว่า การบริหารตามรูปแบบแอโรบิคสามารถ
ช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของคนเป็นเบาหวานปรแภทสอง
ดีขึ้น  
  
คำถามมีว่า...
การบริหารเพื่อการบริหารกล้ามเนื้อ (resistance Exercise) จะมีประโยชน์
อย่างไร ?


ในคนที่เป็นโรคเบาหวาน...
การออกกำลังกายย่อมได้รับประโยชน์ โดยไม่มีผลเสีย  โดยเราจะพบว่า 
หากเขาได้เริ่มต้นการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ระดับ A1c 
(เป็นการตรวจเพื่อประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลในช่วงเวลา 2 – 3 
เดือนที่ผ่านมา) ลดลง 0.3 – 0.6 % โดยเฉลี่ย

นอกจากนั้น...
การออกกำลังกายยังทำให้ทำให้เกิดผลดีหลายอย่าง เป็นต้นว่า การเต้น
ของหัวใจลดล  และความดันเลือดลดลง, รวมถึงลดระดับของไขมัน 
Cholesterol และ triglycerides 

NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น