วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เป็นความจริงหรือ...ที่ว่า คนเป็นเบาหวานมีความผิดปกติที่ยีน ?

Aug. 18,2014

คนที่เป็นโรคเบาหวาน มักจะบอกว่ามีสมาชิคในประวัติครอบครัว 
เช่น คุณพ่อ หรือคุณแม่ หรือคุณปู่...มีประวัติว่าเป็นเบาหวาน
ซึ่งบอกให้เราได้เข้าใจว่า การเป็นโรคเบาหวานได้นั้น มันต้องได้รับการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างแน่นอน แต่ตามเป็นจริงแล้ว ยังมีปัจจัยอยาง
อื่นที่ทำให้คนเป็นโรคเบาหสนได้...

มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า...
ประชาชนคนเมริกันจำนวน 24 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน  และในจำนวนดัง
กล่าวพบว่า 10% พบในคนที่มีอายุ 20 ขึ้นไป และส่วนใหญ่  จะมีอายุตั้ง
แต่ 60 ปีขึ้นไป (มากกว่า 10 ล้านคน)

ข้อมูลต่อไปนี้ อาจช่วยทำให้ท่านหายข้อข้องใจได้
ในขณะนี้ นักวิทยาศาตร์กำลังศึกษาเรื่องกรรมพันธุ์ว่า มันมีบทบาทต่อการ
ทำให้เกิดเบาหวานอย่างไร ?

แต่ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า  หน่วยพันธุกรรม หรือยีนที่เราได้รับจากผู้เป็น
พ่อ-แม่  ย่อมมีบทบาทต่อเราผู้เป็นลูกอย่างไม่ต้องสงสัย

มีประเด็นสำคัญที่เราจะต้องทราบเอาไว้  คือ การรับเอาพันธุกรรม (gene)
จากผู้เป็นพ่อ-แม่มา ไม่ได้หมายความว่า  เราจะต้องเป็นโรคเบาหวาน 
แต่มีรูปแบบของยีน (genes) บางตัวทำให้คนเรามีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นโรค
เบาหวานได้มากขึ้น   นอกจากนั้น  ยังปัจจัยอย่างอื่น  เช่น ปัจจัยภายนอก
 (environmnet)  ซึ่งได้แก่  พฤติกรรมการกินอาหาร, ระดับการออกกำลังกาย, 
ความเครียด, และอื่นๆ  ต่างมีบทบาทที่สำคัญต่อการทำให้เกิดโรคเบาหวาน
ได้ทั้งนั้น

ยีน เป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม ที่ปรากฏในนิวเครียสของทุกๆ เซลล์...
ซึ่งมันจะกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิงที่มีชีวิต 

นักวิทยาศาตร์ได้พบว่า รูปแบบของยีนบางอย่าง สามารถเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไดหลายอย่าง เช่น โรคเบาหวาน


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น