วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วย HbA1c ในเลือด : HbA1C blood Test for Diagnosis of Diabetes P.1

Aug. 17, 2014

โดยทั่วไป โรคเบาหวานประเภท 2 จะมีการพัฒนาการอย่างช้าๆ เป็น
เวลานาน....  เริ่มแรกอาจไม่พบอาการ  และเท่าที่ปรากฏ  คนส่วนใหญ่
จะรับทราบว่า  ตัวเองเป็นโรคเบาหวาน เมื่อไปทำการตรวจเช็คร่างกายประจำปี 
ผลของการตรวจเลือดพบว่า ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมีระดับสูง

ในปัจจุบัน แพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อ (endocrinologists) ใช้ผลการตรวจ
HbA1c ในเลือด ซึ่งถูกใช้เพื่อตรวจสอบผลการควบคุมระดับน้ำตาล โดยนำ
มาใช้ในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน

ถ้าท่านมีอาการที่สงสัยว่าเป็นโรคเบาหวาน...
แพทย์สามารถส่งให้ทำการตรวจเลือด  เพื่อยืนยันว่า ท่านเป็นโรคเบาหวาน
หรือไม่

มีการตรวจเลือดอย่างน้อย 3 วิธีที่ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยว่า  คนเราเป็นโรค
"ก่อนเป็นเบาหวาน (prediabetes)" และ "เป็นเบาหวาน (diabetes)"
ซึ่งได้แก่ :

 Casual plasma (blood) glucose
 Fasring plasma gluscos (FPG)
 Oral glucose tolerance (OCTT)


NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น