วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำไมจึงให้ท่านที่เป็นโรคเบาหวานฉีด “อินซูลิน” P.2

Aug. 16, 2014

ในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2...
การเริ่มรักษาด้วยอินซูลินตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมให้ผลดีกับคนที่เป็นโรคเบาหวาน
ซึ่งไม่เพียงแต่ควบคุมเหวานเท่านั้น และอาจทำให้เบาหวานดีขึ้นอีกด้วย

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน The Lancet( Volume 371, page 1753) ชี้ให้
เห็นว่า ทำไมผลจึงเป็นเช่นนั้น:

นักวิจัยได้ทำการซุ่มตรวจคนไข้เบาหวาน ซึ่งพึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวานประเภท 2 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม:

 กลุ่มแรก: ได้รับยาฉีดอินซูลินวันละหลายครั้ง
 กลุ่มสอง: ได้รับอินซูลินฉีดอย่างต่อเนื่อง (continuous infusion)
 กลุ่มสาม: ได้รับการรักษาด้วยยาเม็ดลดน้ำตาล
(intensive treatment with oral medication)

ทั้งสามกลุ่ม ต่างมีเป้าหมายเหมือนกัน นั้นคือ คบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้ลดลงสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว

หนึ่งปีให้หลัง...
o กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาเม็ดลดน้ำตาล โรคดีขึ้น (remision) 27 %
o กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยฮินซูลินฉีด โรคดีขึ้น 45 % และ
o กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูบินอย่างต่อเนื่อง โรคดีขึ้น 51 %

โรคดีขึ้น (remision) หมายความว่าอย่างไร ?
โรคเบาหวานดีขึน (remision) เราหมายถึง คนไข้สามารถคงสภาพรระดับ
น้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติด้วยการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว

ผลจากการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า...
คนเป็นโรคเบาหวาน ที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีด “อินซูลิน” นอกจาก
จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยยาเม็ดลดน้ำ
ตาล แต่ยังใช้เวลาในการลดระดับน้ำตาลได้น้อยกว่าอีกด้วย

โดยสรุป...
การรักษาโรคเบาหวานด้วยการฉีดอินซูลิน นอกจากจะลดระดับน้ำตาล
ได้ดีแล้ว ยังช่วยสงเสริมให้โรคเบาหวานดีขึ้น (remision) เป็นต้นว่า
ทำให้การอักเสบลดลง และทำให้การทำงานของ beta cell ดีขึ้น
ซึ่งหมายความว่า สามารถสร้าง “อินซูลิน” ได้ดีขึ้น และที่สำคัญ เรา
ยังพบอีกว่า การรักษาด้วยอินซูลินด้วยวิธี aggressive insulin therapy
เพื่อทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสู่ระดับปกติ  อาจป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้อีกด้วย 

<< BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น