วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่คนเป็นโรคเบาหวานมักจะมองข้าม: Diabetes Pain

Aug. 11,2014

ในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2...
เราพบว่า  ประมาณครึ่งหนึ่งจะลงเอยด้วยอาการปวดประสาทเรื้อรัง 
(chronic Pain) หรืออาการปวดปวดอย่างเฉียบพลัน โดยเป็นผลจากการ
ศึกษาในคนไข้โรคเบาหวาน มีอายุระหว่าง 30 – 75  จำนวน 13,000 ราย

ในการรักษาคนไข้กลุ่มดังกล่าว   ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปยังการควบคุม
ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด,  ควบคุมระดับไขมันคลอเลสเตอรอล  
และความดันโลหิตสูง  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นต้นว่า 
โรคหัวใจ, โรคไตวาย, โรคตาบอด, และป้องกันไม่ให้คนไข้ถูกตัดขา

แต่เนื่องจากมักมองข้ามความเจ็บปวด  หรือไม่ให้การดูแลเท่าที่ควร
เป็นเหตุให้คนไข้เกิดมีอาการปวดอย่างต่อเนื่อง...เป็นอาการปวดเรื้อรัง
พร้อมกับอาการอื่น ๆ  ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมา

ผลจากการศึกษาในคนที่เป็นโรคเบาหวาน อายุมากกว่า 60 มีแนว
โน้มที่จะทรมานจากความเจ็บปวด (diabetic neuropathy) โดยที่อาการ
ปวดจะมีลักษณะ...แสบร้อน...ชา...ปวดเหมือนถูกเข็มทิ่มตำที่บริเวณมือ,
เท้า หรือขาทั้งสองข้าง นอกจากนั้น เขายังมีอาการอย่างอื่นอีก  เป็นต้น
ว่า  มีปัญหาในด้านการนอนหลับ, เคลื่อนไหวลำบาก, หายใจหอบ, 
ท้องผูก และคลื่นไส้...

จากความจริงที่ปรากฏ แทนที่จะให้การรักษาโรคเบาหวานตามมาตรฐาน
เพียงด้านเดียว  เราควรพิจารณาเพิ่มการรักษาคนเป็นโรคเบาหวาน  ด้วย
การบรรเทาอาการอย่างอื่น  เช่น อาการปวด  รวมถึงการทำให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น โดยไม่ได้หวังให้คนไข้หายจากโรค

การรักษาด้วยวิธีบรรเทาอาการ เป็นเรื่องที่รู้กันดีในการรักษาคนไข้
ที่เป็นมะเร็งในช่วงสุดท้ายของชีวิต   แม้ว่าอาการของโรคเบาหวาน
ในช่วงสุดท้ายของชวิตจะทำให้อาการเลวลงก็ตาม  นักวิจับต่างแนะนำ
วิธีการเพื่อบรรเทาอาการให้แก่คนไข้ได้ตลอดช่วงที่มีชีวิต
โดยไม่ต้องคำนึงว่า คนไข้จะมีชีวิตยืนยาวนานแค่ไหน

สิ่งที่ควรทำ...
ถ้าท่านเป็นโรคเบาหวาน สิ่งเป้าหมายแรกทีท่านควรกระทำ คือควบคุมโรค
ของท่านเอง  แต่ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะละเลยปัญหาอย่างอื่น 
ยกตัวอย่าง  หากท่านมีปัญหาทางกาย หรือปัญหาทางด้าน
จิตใจเกิดขึ้น ท่านจะต้องได้รับการรักษาพร้อมกันไป

อย่าลืม...
การใช้ยาบรรเทาอาการปวด, ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง  เพื่อรักษาอาการซึม
เศร้า  หากกระทำได้แต่เนิ่น ๆ ย่อมสามารถป้องกันไม่ให้คนไข้ทรมานจาก
โรคโดยไม่จำเป็นได้


/www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/diabetes/
Diabetes-Pain-Management_6518-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น