วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โรคเบาหวาน (diabetes) กับ น้ำตาลแอลกอฮอล (sugar alcohol) : Eat any sugar alcohol lately?

Aug. 16,2014

เมื่อท่านไปหาซื้อของในร้านซุพเปอร์มาร์เกต
ท่านอาจพบเห็นกล่องหมากฝรั่ง หรือลูกอมที่มีชื่อว่า ปราศจากน้ำตาล...
(sugar free) มาบ้าง  แต่ตามเป็นจริงแล้วมันไม่ฟรีตามที่บอก  แต่มีส่วน
ประกอบของ “น้ำตาลแอลกอฮอล”  ซึ่งในสารดังกล่าว  ส่วนหนึ่งเป็นสาร
ที่มีโครงสร้างเหมือนน้ำตาล และอีกส่วนคล้ายแอลกอฮอล
แต่ไม่มีฤทธิ์ของแอลกอฮอล

โดยปกติ น้ำตาลแอลกอฮอล (sugar alcohol) ในสารอาหาร  จะมีชื่อลงท้าย
ด้วยอักษร –ol เช่น  sorbitol , mannitol, xyhlitol, และพบใน isomalt จัดเป็น
สารที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช (fruits &berries) โดยคาร์โบฮัยเดรต
ที่ถูกเปลี่ยนด้วยกระบวนทางเคมี ไป

น้ำตาลแอลกอฮอล  ถูกใช้แทนน้ำตาล (sugar) เพราะให้แคลอรี่ต่ำกว่าน้ำ
ตาลทราย (sugar)โดยนำ้ตาลแอลกอฮอลจะให้พลังงาน 1.5 - 3 calories/gram)
และดูดซึมได้ไม่ดี และอาจมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ
ส่วนน้ำตาล (sugar) จะให้พลังวาน 4 calcories /gram

มีอาหารหลายอย่าง ที่ตั้งชื่อว่า “dietetic foods” และมีฉลากกำกับว่า
ปราศจากน้ำตาล (sugar free หรือ no sugar added) นั้น ที่จริงแล้วมันมี
ส่วนประกอบของ “น้ำตาลแอลกอฮอล” (suagr alcohol) แทบทั้งนั้น

ประเด็นที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะ...
มีคนเป็นโรคเบาหวานบางท่านเข้าใจผิด คิดว่า อาหารที่มีฉลากกำกับว่า
“sugar free” หรือ “no sugar added” นั้น หลงเข้าใจผิด  เลยกินอาการดังกล่าว
โดยไม่ยั้ง..จนเป็นเหตุทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น

อาหารที่มี sugar alcohol มีปริมาณของคาร์โบฮัยเดรต และให้คาลอรี่
ซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจาณาในแผนการรับประทานอาหารของท่านที่เป็นโรค
เบาหวานด้วย เพราะ sugar alcohol สามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในกระแส
เลือดของท่านตามที่กล่าว

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในทุกครั้งที่ท่านหยิบ...จะซื้ออาหารที่มีชื่อว่า
อาหารที่มีชื่อว่า sugar free ท่านจะต้องตรวจให้แนใจว่า อาการดังกล่าว
มี sugar alcohol หรือไม่ ? มีในปริมาณเท่าใด ?


www.joslin.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น