วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรักษาเบาหวานด้วยอินซูลิน : Insulin therapy P.1

Aug. 13, 2014

บังเอิญได้ยินเสียงของกลุ่มคนที่อยู่นอกวงการ...
มีใจความที่น่าสนใจว่า:

“หมอสมัยนี้ นิยิมฉีดยาอินซุลินมากกว่าสมัยก่อน !”
ทำให้เกิดความรู้สึกว่า น่าจะเขียนเรื่องนี้ให้คนที่เป็นโรคเบาหวานได้
พิจารณา...

ความจริงมีอยู่ว่า...
ในการควบคุมโรคเบาหวานด้วยการใช้  "อินซูลิน" ฉีดตั้งแต่เนิ่นๆ พบ
ว่า อินซุลิน สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันน่าสพึงกลัว
ได้หลายอย่าง   เป็นต้นว่า โรคหัวใจ, โรคไต  แต่ความเข้าใจของคนทั่ว
ไปที่เป็นเบาหวานประเภทจำนวนไม่่น้อย  เมื่อแพทย์บอกว่า  "เขาควรได้
รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน"  จะทำให้บางคนปฏิเสธ...เพราะรู้ส฿กไม่
สบายใจ  และมีความกลังต่อการฉีดยา

อินซูลินถูกมองว่า เป็นยาที่ถูกเก็บไว้เพื่ออาวุธอันสุดท้ายสำหรับการรักษา
โรคเบาหวานประเภทสอง  แต่มาในปัจจุบัน เริ่มมีคำแนะนำให้มีการใช้
อินซูลินในคนไข้โรคเบาหวานเร็วขึ้น...

โดยแพทย์จะสั่งให้ใช้ insulin แก่คนไข้ที่ตรวจพบว่า  ระดับ AbA1c ที่มีค่า
เกิน  10 %   ซึ่งอาจเป็นการใช้อินซูลินในระยะสั้นๆ   เมื่อควบคุมได้แล้ว  จึง
ถูกเปลี่ยนไปเป็นยารับประทาน (oral medication)  หรืออาจใช้ "อินซูลิน"
ตลอดไป  โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ของคนไข้เป็นสำคัญ

Next>>  continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น