วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ในระหว่างการรักษาโรคเบาหวาน P. 1 : Why Is My Blood Glucose High?

Aug. 20, 2014

ในขณะที่คนเป็นโรคเบาหวาน ได้รับการรักษาด้วยการควบคุมระดับน้ำตาล
ให้อยู่ในระดับปกตินั้น ปรากฏว่า มีคนไข้บางคนไม่สามารถควบคุมระดับ
นำ้ตาลในกระแสเลือดของเขาได้

คำถามมีว่า ทำไมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของเขาจึงสูงขึ้น ข้อมูลต่อไป
นี้อาจทำให้ท่านเข้าใจได้

โดยธรรมชาติแล้ว...
ระดับของเลือดในกระแสเลือดจะขึ้นๆ ลง ๆ ดังนั้นเราจึงไม่เหตุผลที่จะต้อง
กังวลเมื่อพบว่า ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล...
จากข้อทเ็จจริงดังกล่าว  อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง  ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในกระ
แสเลือดขึ้นลงได้

ในเรื่องเครื่องดื่ม และอาหารว่างก็เช่นกัน  สามารถทำให้ระดับน้ำตาลใน
กระแสเลือดขึ้สูงได้  เป็นต้นว่า ท เครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายที่เราดืมกัน ก้
ปรากฏว่ามีระดับน้ำตาล และสารคาเฟอินมากกว่าที่เราคิด
ส่วนขนมอบ  เช่น Bagel ก็ปรากฏว่า มีคาร์โบฮัยเดรตสูงเช่นกัน  
เครื่องดื่ม แลอาหาารเหล่านี้  หากไม่ระมัดระวัง  อาจทำให้ระดับน้ำตาลของ
ท่านขึ้นสุงได้

ความเครียด (stress) ความไม่สบาย (illness) ต่างเป็นต้นเหตุทำให้ระดับน้ำ
ตาลในกระแสลเลือดของท่านสูงในระยะสั้น ๆ ได้

สาร steroid ก็เช่นกัน...
เช่น การฉีดสาร cortisone เข้าข้อ  หรือฉีดเข้าบริเวณไหล่ สามารถทำให้
ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของท่านขึ้นสูงได้

นั้นคือบางตัวอย่าง  ซึ่งสามารถทำให้ระดับน้ำตาลของเราสูงขึ้นNEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น