วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านต้องใช้อินซูลินรักษาโรคเบาหวาน: P.1 How Does Insulin Control Diabetes?

Aug. 23,2014

การที่คนเรายังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้....
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฮอร์โมน ชือ “อินซูลิน” นั้นเอง  
หากเราไม่มีสารดังกล่าว (อินซูลิน) ร่างกายเราก้ไม่สามารถใช้นำ้ตาลกลูโกส
ที่อยู่ในกระแสเลือดให้เป็นพลังงาน  เพื่อให้กายของเราสามารถขับเคลื่อนได้
หากจะเปรียบ  ก็คงเหมือนเครื่องยนต์กลไกลทั้งหลาย  ทีีไม่สามารถใช้พลัง
เชื้อเพลิงได้


ทุกครั้งที่เรารับประทานอาหาร...
ร่างกายของเราจะปล่อยฮอร์โมน “อินซูลิน” สู่กระแสเลือด โดยมันจะทำหน้า
ที่เสมือนยาม หรือนายประตู ซึ่งมันจะทำหน้าที่บอกเซลล์ภายในการยองเรา 
ให้เปิดประตูให้น้ำตาลกลูโกสเข้าสู่เซลล์   เพื่อใช้เป็นพลังงานกันต่อไป

นอกจากนั้น อินซูลิน ยังทำหน้าที่รักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับ ปกติ 
โดยการเอาเอาน้ำตาลส่วนเกินออกจากกระแสเลือด  และเมื่อใดก็ตามที่ท่าน
เป็นโรคเบาหวาน  นั้นหมายความว่า  ร่างกายของท่านไม่สามารถสร้างอินซูลิน
ได้มากพอที่จะทำงานได้ตามปกติ  หรือเซลล์ในร่างกายของท่านไม่ตอบสนอง
ต่ออินซูลิน  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้งสงอย่างร่วมกัน

>> NEXT : Replacement therapy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น