วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความสำคัญของ Vitamin D ในคนที่เป็นโรคเบาหวาน P.1

Aug. 14, 2014

เป็นความจริงหรือไม่...
ที่มีการกล่าวว่า   vitamin D มีความสำคัญต่อการควบคุมโรคได้

ในคนเป็นโรคเบาหวาน...
มีการค้นพบว่า  Vitamin D มีความสัมพันธ์์ต่อร่างกาย  โดยเฉพาะคนที่เป็นโรค
เบาหวานประเภท 2 ปรากฏว่าพวกเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาด
สารไวตามิน D (vitamin D deficiency)ได้มากขึ้น

จากผลของการศึกษา...
มีผู้เชี่ยวชาญบางนายยืนยันว่า การรักษาภาวะที่ร่างกายขาดไวตามิน ดี   น่าจะ
เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
(Diabetic complication) ได้

คำถามมีว่า...
Vitamin D มันช่วยได้อย่างไร...?

บทบาทของ vitamin D ต่อร่างกาย...
Vitamin D จะออกฤทธิ์ช่วยให้ร่างกายดูดซึม calcium ได้ดีขึ้น และผลที่ตามมา 
จะทำให้กระดูกแข็งขึ้น  และทำให้สุขภาพกระดูก และฟันอยู่ในสภาพที่ดี

Vitamin D เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก และลดความเสี่ยงต่อการเกิด
ระดูกแตกหัก  โดยเฉพาะกระดูกของข้อสะโพก  ตลอดรวมถึงกระดูกส่วนอื่น ๆ
ในสตรีหลังหมดประจำเดือน

นอกจากนั้น Vitamin D ยังมีบทบาทในการเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันมีสภาพ
ที่ดีขึ้นได้อีกด้วย


NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น