วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Essential tremor (ET) P1: New Guideline for management

July 28, 2014

เมื่อกายเกิดสั่นระริกขึ้นแบบ Essential tremor...
จะมีการรักษาที่แตกต่างจากโรค parkinson’s ...อย่างไร ?

ในปี 2011...
The American Neurologicl Association (ANA) ได้เสนอวิธีรักษาภาวะ 
essential tremor โดยการใช้ยา (drugs) และวิธีการผ่าตัด (surgeries) เพื่อ
บรรเทาอาการสั้นของมือ, ศีรษะ หรือเสียง  ซึ่งเกิดในคนที่เป็นโรคที่ก่อ
เกิดอาการ essential tremor ...

Essential tremor (ET) จัดเป็นอาการสั่นของกายที่พบได้บ่อยที่สุด
ซึ่งพบในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดอาการสั่นของกาย 
โดยปรากฏว่า  มีชาวอเมริกันเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวถึง 10 ล้านคน 
ซึ่งคนพวกนี้จะมึช่วงระยะที่มีอาการสั่นระริก  ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
โดยจะพบในบริเวณมือ  หรือที่บริเวณศีรษะ เป็นการสั่นแบบผงกศีรษะ 
หรือมีเสียงสั่น

อาการสั่นในคนที่เป็น Essential tremor จะเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อของส่วน
ที่เคยมีอาการสั่นมาก่อน   และจะเกิดสั่นขึ้นมาเมื่อกล้ามเนือมัดนั้นๆ ถูกใช้งาน
ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่เป็นโรค “พาร์กินสัน” โดยคนกลุ่มหลังอาการ
สั้นจะหยุดลงทันทีเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆ ...เช่น เวลาวางมือบนหน้าตัก 

ในรายที่เป็นโรค ET ที่มีอาการไม่มาก อาจไม่จำเป็นต้องให้การรักษาแต่อย่างใด 
แต่อาการที่เกิดนั้น  อาจทำให้เกิดความรู้สึกอับอายเมื่อตัวเองต้องปรากฏต่อ
สายตาของคนอื่น...NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น