วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การชะลอไม่ให้เกิดโรคไตในคนเป็นเบาหวาน (P1) :New Approach to Slow Diabetic Kidney Disease

Aug. 16,2014

ในคนที่เป็นโรคเบาหวาน...
หากไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้   มันมักลงเอยด้วยการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง เป็นต้นว่า โรคไต (diabetic kidney Disease)

จากผลของการศึกษาที่ลงตีพิมพ์ใน The New England Journal of Medicine 
(Vol.358, Page 2433) ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ๆ  ซึ่งสามารถป้องกัน หรือ
รักษาโรคไตอันเกิดจากโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไป  คนไข้โรคเบาหวานทั้งประเภท 1 & 2 พบว่าสุดท้ายมักลงเอยด้วย
การเป็นโรคไตประมาณ 30 – 40 % และ 20% ตามลำดับ โดยมีการทำลายเส้น
เลือดเส้นเล็ก ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่กรองเอาของเสียจากกระแสเลือดออก
ท้ิ้งไป

นอกจากโรคเบาหวานแล้ว  โรคความดันเลือดสูงก็เป็นอีกสาเหตุ ที่ทำให้โรคไต
เลวลงไปได้อีก  ดังนั้น การควบคุมความดันโลหิตสูง ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ
สำหรับรักษาโรคไตจากโรคเบาหวาน (diabetic nephripathy) 

ในปัจจุบัน  เรามียาตัวหนึ่ง  ชื่อ  Aliskiren (Tekturna) ถูกนำมารใช้ในการป้องกัน
ไม่ให้ไตถูกทำลายได้  ซึ่งเราจะได้กล่าวกันต่อไป


NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น