วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ในระหว่างการรักษาโรคเบาหวาน P.2: Why Is My Blood Glucose High?

Aug. 20, 2014

ในการรักษาโรคเบาหวาน...
เราจะพบว่า ระดับของ HbA1c โดยเฉลี่ย จะเป็นข้อขี้บ่งให้เราได้ทราบว่า 
เราได้รับการรักษาโรคเบาหวานได้ดีแค่ใหน โดยเราไม่ต้องทำการ
ตรวจค่ำ HbA1c ดังกล่าวในแต่ละวันเลย

การเจาะเลือดปลายน้ำตรวจหาระดับน้ำตาล (Finger-stick tests) สามารถ
ตรวจดูว่า น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น

ส่วน HbA1c test เป็นการตรวจวัดดูปริมาณของน้ำตาลที่เกาะตัวบน ฮีโมโกลบิน
ของเม็ดเลือดแดง ซึ่งทำให้เลือดมีสีแดง เป็นโปรตีนทำหน้าที่นำพาเอา
ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เมื่อระดับของน้ำตาลในเลือดขึ้นสูง จะทำให้ระดับของ HbA1c สูงขึ้นด้วย
เช่นกัน และเนื่องจาก “ฮีโมโกลบิน” ไหลเวียนในกระแสเลือดจนกว่ามัน
เม็ดเลือดแดงจะตายไป...   ครึ่งหนึ่งของเม็ดเลือดแดงจะถูกแทนที่ในทุกๆ
120 วัน ดังนั้น การตรวจ HbA1c จึงเป็นการตรวจหาระดับน้ำตาลที่ปรากฏ
ในกระแสเลือดในช่วงเวลา 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา

The American Diabetes Association (ADA) ได้แนะนำให้รักษาเบาหวาน
โดยตั้งเป้าระดับ  HbA1c ให้ต่ำกว่า 7 % ซึ่งจะค่าเทียบเท่ากับ ระดับน้ำตาล
170 mg/dL โดยเฉลี่ย หรือต่ำกว่า

ในการรักษาโรคเบาหวาน...
แพทย์แต่ละนายอาจมีเป้าหมายของ HbA1c ที่แตกต่างกัน โดยขึ้นกับอายุ,
น้ำหนักตัว, และปัจจัยอื่น ๆ ของคนไข้

โดยทั้วไป เรามักจะสั่งให้มีการตรวจดูระดับ HbA1c ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจ
ดูว่า เราสามารถรักษาระดับน้ำตาลได้ตามเป้าหมายหรือไม่?

โดยสรุป...
โดยธรรมชาติ ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของคนเราจะขึ้นๆ ลงๆ 
บางครั้งเราไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมมันเป็นเช่นนั้น

ในการรักษาโรคเบาหวาน ไม่ว่าท่านจะพยายามมากแค่ใหน ระดับของ
น้ำตาลที่ตรวจได้ไม่จำเป็นต้องปกติทุกครั้งไป ตราบใดที่ระดับน้ำตาลไม่
สูงเกินไป ก็ถือได้ว่า ท่านอยู่ในสภาพที่ใช้ได้แล้ว...

<<BACK


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น