วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจาง (Anemia) P. 10 : Prevention


Aug. 8,2014

เพื่อให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่แข็งแรง และสมบูรณ์ ปราศจากโรค
การป้องกันย่อมดีกว่า   ซึ่งเหนือกว่าการรักษาอย่างไม่ต้องสงสัย

สำหรับโรคเลือดจาง...
ปรากฏว่า มีโรคเลือดจางหลายชนิดไม่สามารถป้องกันได้
อย่างไรก็ตาม เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคโลหิตจางได้หลายชนิด
เป็นต้นว่า โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และจากการขาดไวตามิน  และ
โรคเรื้อรัง...ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสาร
อาหารที่เป็นประโยชน์  และมีแร่ธาตุ และไวตามินตามที่ต้องารได้  
ตลอดรวมไปถึงการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ

ภาวะโลหิตจางที่เราสามารถป้องกันได้ ได้แก่โรคโลหิตจางที่เกิดจากการ
ขาดธาตุที่จำเป็น (ธาตุเหล้ก)  และไวตามิน  เช่น:

 ธาตุเหล็ก (iron).
อาหารที่มีธาตุเหล็ก ได้แก่ เนื้อวัว และเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ, ถั่ว, ธัญพิชที่
เติมธาติเหล็ก, ผักใบเขียว  เช่น กระหล่ำปี (Kale) และ ผักบุ้ง...

 โฟเลท (Folate).
ธาตุอาหารชนิดนี้ รวมถึงสารสังเคราะห์ (folic acid) สามารถพบได้ในผลไม้
ตระกูลส้ม (citrus), กล้วย (bananas), ผักประเภทสีเขียว (dark green leafy 
vegetables), พืชทีมีฝัก (legumes), ธัญพืช...

 Vitamin B-12.
ธาตุอาหารชนิดนี้สามารถหาได้จากธรรมชาติ เช่น ในเนื้อสัตว์ (meat),
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (dairy products) เป็นต้น

 Vitamin C.
อาหารที่มี vitamin C ได้แก่ผลไม่ประเภทส้ม (citrus fruits), แตงโม  และเบอรรี่... 
ไวตามิน C จะช่วยให้มีการดูดซึมธาตเหล้กได้เพิ่มขึ้น

ถ้าปรากฏว่า มีสมาชิคในครอบครัวของท่านเป็นโรคโลหิตจางจากพันธุกรรม 
เช่น โรค sickle cell anemia หรือพวก thalassemia ท่านควรปรึกษาแพทย์
ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของท่าน  ตลอดรวมไปถึงการถ่ายทอดพันธุกรรม
ไปยังบุตรหลานของท่านด้วย

<<BACK

อ้างอิง...


• www.mayoclinic.org
• www.webmd.com
• www.clarku.edu

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น