วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เลือดจางจาง (Anemia) P3: Causes of common types of anemia

Aug. 7,2014


ภาวะเลือดจางที่พบได้บ่อยได้แก่:

IRON-DEFICIENCY  ANEMIA :

โลหิตจางที่เกิดจากร่างกายขาดธาตุเหล็ก (iron-deficiency ...
เป็นเหตุทำให้ไขกระดูกที่อยู่ในใจกลางของกระดูกชิ้นใหญ่  ไม่สามารถสร้าง 
“ฮีโมโกลบิน” ในเม็ดเลือดแดงได้ตามปกติ  เป็นเหตุให้ร่างกายขาดสารสำคัญ
ในการนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้...

สาเหตุที่ทำให้เกิด Iron-deficiency anemia ได้แก่:

 รับประทานอาหารที่ขาดธาตุเหล็ก (iron-poor diet) โดยเฉพาะจะพบในเด็ก, 
    พวกมังสวิรัติ
 ในคนที่มีการเผาผลาญพลังงานภายในกายสูง เช่น คนต้งครรภ์ และให้นม
     บุตรของคนที่ไม่มีการสะสมธาตุเหล็กภายในกาย
 การมีประจำเดือนแต่ละครั้งมีการเสียเลือดมาก...
 การบริจาคเลือดบ่อย ๆ
 โรคทางระบบกระเพาะลำไส้ เช่น Crohn’s disease หรือในรายที่ได้รับการ
     ผ่าตัดเอาบางส่วนของกระเพาะ และลำไส้ออก
 รับประทานยา, อาหารบางอยาง รวมไปถึงการดื่มพวกคาแฟอิน..

VITAMIN_DEFICIENCY ANEMIA:   

โลหิตจางอาจเกิดในกรณีที่มีการขาดไวตามิน B12 และขาดสาร Folate
ซึ่งสารทั้งสองชนิดต่างมีจำเป็นสำหรับการส้างเม็ดเลือดแดง  โ
ลหิตจางที่เราควรทราบได้แก่ :

Megaloblastic anemia: เกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดทั้ง  B12 และขาด  folate
Pernicious anemia: เกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาด B12 โดยร่างกายไม่สามารถ
    ดูดซึมสารดังกล่าวได้ตามปกติ เช่น คนเป็นโรคลำไส้- Crohn’s disease, 
    พยาธิในลำไส้, กระเพาะ หรือลำไส้บางส่วนถูกตัดออก หรือเกิดติดเชื้อ HIV

ขาดสารอาหาร (Dietary deficiency): จะพบได้รายที่รับประทานอาหาร
    น้อยเกิน โดยพบในพวกลดน้ำหนัก  หรือพวกที่ไม่รับประทานเนื้อ ซึ่งอาจ
     เป็นเหตุทำให้ขาด B12 และในกรณีที่ไม่ค่อยรับประทานผัก 
     อาจเป็นเหตุให้ขาดสาร  folate ได้

สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ขาดไวตามิน ได้แก่ การตั้วงครรภ์, ดื่มจัด, และโรคลำไส้ 
    เช่น  tropical sprue, celiac disease

ในช่วงแรกๆ ของการตั้งครรภ์ การได้รับ   folic acid ในปริมาณที่เพียงพอย่อม
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องใน neural tube ได้
เช่น spina bifida

SICKLE CELL ANEMIA :

เป็นโรคโลหิตจางที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม   รูปร่างเม็ดเลือดแดง
มีลักษณะรูปร่างเหมือนเคียว  ซึ่งจะพบได้ในชนชาติ  African-american 
เป็นโรคที่เม็ดเลือดแดงแตกสลายได้ง่าย  ทำให้ร่างกายไม่ได้รับออกซิเจน
ในปริมาณที่เพียงพอ

เนื่องจากเม็ดเลือดแดงของคนเป็นโรคนี้มีรูปร่างเหมือนเคียว  จึงเป็นเหตุ
ทำให้เส้นเลือดเส้นเล็กเกิดการอุดตันได้ง่าย   เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดจาก
การขาดเลือดได้

BACK >>

NEXT >> continued P 4 : Causes of common types of anemia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น