วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรักษา...คนไข้โรคพาร์กินสัน P4: Drug Treatment for Parkinson's Disease- continued

July 29,2014

Continued..
Medication Guidelines for Parkinson's Disease

สำหรับท่านที่เป็นโรค หรือญาติที่เป็นโรคพาร์กินสันควรทราบ
คือ  เราไม่มียาที่ดีที่สุดสำหรับใชัรักษาโรคพาร์กินสันกันหรอก...
แต่ท่าน และแพทย์จะต้องพิจารณาร่วมกันว่า ควรใช้วิธีการรัษา
อย่างไรจึงจะดีที่สุดสำหรับตัวท่าน

ในการใช้ยา ท่านควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อให้แน่ใจว่า
การรักษานั้นเหมาะสำหรับตัวท่านหรือไม่ ? :

ในการใช้ยา มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่นำมาพิจาณาในการปฏิบัติ:

 ห้ามทำให้ยาแตกเป็นชิ้นส่วน หรือดึงแคพซูลยาออกจากจากัน
นอกจากแพทย์จะเป็นคนสั่งให้ท่ำเช่นนั้น

 การอาบน้ำอุ่น หรือการบริหารร่างกาย อาจช่วยให้การดูดซึมยา
ได้ดีขึ้น

 รู้ชื่อของยาที่ท่านใช้รักษา และรู้ว่ามันออกฤทธิ์อย่างไร, รู้ชื่อ
สามัญ (generic name) และชื่อทางการค้า (brand names) รู้ขนาด 
(dosage) ของยาสำหรับตัวของท่าน, และรู้จำนวนยาที่
ท่านต้องใช้ (กิน)ทุกตัว ตลอดรวมถึงขนาดของยาที่ท่านต้องใช้ด้วย

 กินยาตรวตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งคัด

 อย่าเปลี่ยนยา หรือหยุดยานอกจากแพทย์จะเป็นคนสั่ง...แม้ว่าท่าน
จะรู้สึกดีแล้วก็ตาม ท่านจะต้องกินยาต่อไป การหยุดยาทันที
เพราะมันสามารถทำให้อาการของบท่านเลวลงได้

 อย่ากินยามากเกินกว่าที่แพทย์

 ต้องกินยาตรงตามเวลาที่เคยปฏิบัติ ในแต่ละวันต้องกินเวลาเดิม
ทุกครั้ง และควรมีปฏิทินยา จดทุกครั้งที่ท่านกินยา...เหมาะสำหรับ
คนขี้ลืม

 ในกรณีที่ท่านลืมกินยา...ไม่ต้องตกใจ ให้รีบกินยาทันทีที่ได้จำได้

 แต่ในกรณีที่ท่านลืมกินยาเป็นนานจนกระทั้งเกือบถึงเวลาที่ท่านต้องกิน
ยาในวันถัดไป ให้ข้ามเม็ดที่ท่านลืมไปซะ แล้วกินยาตามที่ท่าน
เคยปฏิบัติตามปกติ

 ให้ทำลายยาที่หมดอายุให้หมด

 ให้เก็บยาไว้ในที่ปลอดภัย ที่เก็บยาจะต้องแห้งไม่ชื้นแฉะ ยกเว้น
เฉพาะยาที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น...

 จัดเก็บยาไว้ในที่ปลอดภัย เด็กเอื้อมไม่ถึง

 ต้องรู้ผลข้างเคียงของยาที่ท่านกำลังใช้รักษา หากมีผลข้างเคียง
เกิดขึ้น ท่านต้องบอกให้แพทย์ได้รับทราบ

 อย่าแบ่งปันยาของตัวให้กับคนอื่นเป็นอันขาด

 เมื่อท่านเดินทาง ท่านเก็บยาไว้นอกกระเป๋าเดินทาง เก็บไว้ในที่
ท่านสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ

 อยารอจนกว่าให้ยาหมดเสียก่อน จึงไปพบแพทย์ อย่างน้อยๆ
ท่านต้องมีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาด 48 ชั่วโมงก่อนที่ยาของท่านจะ
หมด...

<< BACK      NEXT  >> continued P 5


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น