วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Essential tremor (ET) P2: New Guideline for management

July 28, 2014

Drug Recommendations:

เมื่อแพทย์พบคนไข้ที่มีอาการสั่น เขามักจะสั่งยา pronrpanolol
(Inderal) หรือยา beta-blocker ที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง
ให้แก่คนไข้ ซึ่งสามารถควบคุมอาการสั่นกระตุก (seizures) ได้ในบางครั้ง

ในการใช้ยาทั้งสองชนิดแก่คนไข้ที่มีอาการ ET
แม้ว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาตร์สนับสนุ่น ว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพใน
การรักษาอาการสั่นก็ตาม   แต่ปรากฏว่า มีคนไข้ประมาณ 30 % ถึง 50% 
อาจไม่ดีขึ้น หรือไม่สามารถทนต่อการใช้ยาดังกล่าวได้

ดังนั้น หากปรากฏว่า ยากกลุ่มแรกไม่ประสบผล...
แพทย์จะแนะนำยากลุ่มที่สองแก่คนไข้ ซึ่งได้แก่ยาที่ใช้ในการรักษา
โรคชัก (seizures) เช่น gabapentin (Neurontin) หรือ topriamate (Topamax) 
หรือยาที่ใช้รักษาโรคความดัโลหิตสูงตัวอื่น เช่น atenolol (Tenormin) 
 หรือยาที่ใช้รักษาความเครียด (anxiety) เช่นยา alprazolam

อย่างไรก็ตาม...ยาต่างๆ ที่เสนอมานั้นไม่สามารถทำให้คนไข้ทีเป็นโรค
Essential tremor หายได้  เป็นเพียงรักษาอาการเท่านั้น

หากคนไข้ไม่ได้รับประโยชน์จากยาตามที่กล่าวกล่าวได้...
แพทย์อาจพิจารณาให้รักษาทางด้านศัลยกรรม (surgical therapy)
โดยการกระตุ้นสมอง (deep brain stimulation) ส่วนที่เรียกว่า thalamus
ซึ่งจะกรำทำในรายที่เป็นมาก ด้วยการฝังอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในสมอง 
(imlanting an Electrical device)

วิธีที่สอง (surgical procedure) เรียก Unilateral thalamotomy
ซึ่งสามารถทำให้อาการสั่นของกายหายได้เช่นกัน

<< BACK

http://www.webmd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น