วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โรคเบาหวาน กับมะเร็งต่อมลูกหมาก (Diabetes and aggressive prostate Cancer)

Aug. 11, 2014

สำหรับชายที่เป็นเบาหวาน...
สิ่งที่ท่านควรทราบเอาไว้ คือ การเป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มความเสียงต่อ
การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดลุกลามอย่างลุกลามอย่างรวดเร็ว  โดย
มีผลจากผลของการศึกษาได้รายงานเอาไว้ว่า  การเป็นโรคเบาหวาน
มีความสัมพัน์ธ์สูงต่อต่อการเพิ่มดีกรีของการลุกลามของมะเร็งต่อลูหมาก
 (Gleason score 8 – 10 )

และจากการวิจัยใหม่ๆ ...ยังชีให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานประเภทใด
ต่างเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย ที่มีการลุก
ลามได้สูงแทบทั้งนั้น

จากรายงานใน International Journal of Radiation Oncology Biology
Physics (Volumes 82, page 463) นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
คนไข้ชายจำนวน 15,330 ราย ซึ่งต่างได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อม
ลูกหมายในปี 1991 – 2010 พบว่า ในคนที่เป็นเบาหวานทั้ประเภท 1 & 2 
ต่างมี Gleason score ระหว่าง 8 – 10 เสียเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งหมายความว่า พวกเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อลูกหมากชนิด
ที่มีการลุกลามสูง...

มีบางรายได้รับการตรวจต่อมลูกหมากที่ถูกตัดออก (radical prostatectomy) 
พบว่า Geason score สูงกว่าในตอนที่ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (biopsy) ไปตรวจ
และจากความจริงดังกล่าว เขาจึงเสนอแนะว่า ในคนที่เป็นเบาหวาน
และมี Gleason 7 หรือต่ำกว่า ควรได้รัยบการตรวจที่ละเอียดขึ้น
เพื่อตรวจสอบดูว่า มะเร็งต่อลูกหมากอาจเป็นชนิดที่มีการลุกลามได้สูงซ่อน
ตัวอยู่อยู่ภายในต่อมลูกหมากก็อาจเป็นได้


www.johnshopkinshealthalert.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น